page visitsLINKEDIN work profile 


Για ΕΛΛΗΝΙΚA προχωρείστε προς τα κάτω ή πατείστε
ΕΔΩ
 
          MARIOS LEFTERIOTIS (marlef), is Civil Engineer, but also Filmmaker, photographer, digital artist, creator of three-dimensional photos and films, water gifs creator and spherical panoramas photos and films creator. He is a Google guide trusted photographer level 6, in Google Maps, with over 25 millions views (September 2018) in his 360 spheres of Acropolis of Athens and not only.
According to the following Google's email:

"You're a top photographer on Google
Maps
You've just accomplished what very few people have done:
reached 15,000,000 photo views. Congragulations on the
amazing accomplishment"


       As a Filmmaker, his film, "REQUIEM FOR HUMANITY"  created in 1970, can be considered as a Clasic Film of Art with films from known Film Directors such as Georges Méliès, Hans Richter, René Clair, Luis Buñuel, Salvador Dali, Fritz Lang, Alexander Korda and others.  
The following are the 21 classic art films of the above mentioned creators, including "REQUIEM OF HUMANITY" by Marios Lefteriotis, presented at the DUCTAC 2014 EXHIBITION  of the THE CLASSICS OF CINEMA ART FILM  run from March 14th to 25th and then from April 9th to 15th 2014 (for all the links of the Exhibition, scroll down on the page).


The 21 films, listed according to their production year from 1902 to 1990

 1. Georges Méliès
      Le Voyage Dans la Lun (1902) Duration: 11 mins 48 secs

  2. Robert Wiene
      Das Kabinett des Doktor Kaligari (1919) Duration: 1 hr 11 mins

  3. Hans Richter
      Rhythmus 21 by (1921) Duration: 2 mins 10 secs
      La Symphonie Diagonale (1921) Duration: 7 mins
      Filmstudie (1926) Duration: 3 mins 30 secs
      Vormittagsspuk (1928) Duration: 6 mins 23 secs

  4. Viking Eggeling
      La Symphonie Diagonale (1921) Duration: 7 mins

  5. Man Ray
      Le Retour à la Raison (1923) Duration: 2 mins 10 secs
      Emak Bakia (1926) Duration: 17 mins

  6. René Clair
      Entr’acte by (1924) Duration: 20 mins

  7. Francis Picabia
      Entr’acte (1924) Duration: 20 mins

  8. Fernand Léger
      Le Ballet Mecanique (1924) Duration: 14 mins

  9. Dudley Murphy
      Le Ballet Mecanique (1924) Duration: 14 mins

10. Luis Buñuel
      Un Chien Andalou (1929) Duration: 16 mins 25 secs

11. Salvador Dali
      Un Chien Andalou (1929) Duration: 16 mins 25 secs

12. Fritz Lang
      M (1931) Duration: 1 hour 50 mins

13. Alexander Korda
      Rembrandt (1936) Duration: 1 hr 24 mins

14. Maya Deren
      At Land (1944) Duration: 14 mins 44 secs

15. Isidore Isou
      Traité de Bave et d'Eternité (1951) Duration: 1 hr 52 mins

16. Jan Lenica
      Labirynt (1962) Duration: 14 mins 14 secs

17. Noriaki Yuasa
      Daikaiju Gamera (1965) Duration: 1 hr 18 mins

18. Sergei Paradjanov
      The Colour of Pomegranates (1968) Duration: 1 hr 12 mins

19. Lutz Mommartz
      400m IFF (1969) Duration: 13 mins 35 secs

20. Marios Lefteriotis
      Requiem For Humanity (1970) Duration: 11 mins 50 secs

21. Jan Svankmajer
      Death Of Stalinism In Bohemia (1990) Duration: 2 mins 9 secs


         REQUIEM FOR HUMANITY introduced in the film industry,  the cinema form of the flashing-pictures-editing-style following the soundtrack pacing, for presenting a whole scenario story and has been accepted  worldwide as avant-garde, being extensively reviewed, even copied and remade many times using different titles (Our Story in 2 minutes etc). This film maintains its originality even to-day (2018), 48 years  after its release date (1970) ..

            Now Marios Lefteriotis is a Virtual Reality videos and photos producer, interviewed by VeeR VR  on all the major social media.
Here is a short part of the interview:

Been Making Films Since the 60s, Now He’s A VR Producer

 19 Aug , 2017  Creator Stories Mina Bradley


Marios Lefteriotis started making films since 1967, and began producing VR photospheres since 2015 and VR videos since 2016. Throughout his entire filmmaking career, he’s always aimed at experimenting with new techniques to express his unique ideas.
   His 1970 film, REQUIEM FOR HUMANITY unprecedentedly introduced to the film industry a brand new way of storytelling referred to as “flashing pictures editing” by Marios. Namely the story was told through rapidly changing images in rhythm with a background soundtrack. It was shot on Super 8 film and edited by physically cutting and rejoining the film hundreds of times with a special kind of glue. It was later on recognized and accepted as a classic example of the avant-garde in cinematic art.
    Back in 2004, Marios shot 300 3D images of Athens 2004 Olympics, recorded in “3D Anaglyph – ATHENS OLYMPIC GAMES – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ”; in 2011, he shot his first 3D 40-minute-long Documentary Film “3D ANAGLYPH – EASTER IN CORFU TOWN – ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ”.
      Marios admits that his greatest and ultimate challenge, is “VR photo and video technique, which, I believe, is the last stage in image production which will replace everything we’ve known so far, in movie industry.” For his full visions for the future of cinema, Marios has written an article published under the “Guest Blogs” column. Read it here: http://veer.tv/blog/marios-leftheriotis-the-present-and-future-of-cinema/
     After a long period of shooting and editing experimentation, Marios has reached a high level of a Trusted Google Photographer (local guide level 6th), with more than 12M views of
his 360 photospheres of the Acropolis uploaded on Google Maps. For more click here
   
      
            VeeR VR has reproduced also his article about "The Present and Future of Cinema".
Here's a short part of the article:

Marios Leftheriotis: The Present and Future of Cinema

 18 Aug , 2017  Creator Stories VeeR VR


 On December 1895, the brothers Auguste and Louis Lumière, made the first ever projection in Paris.
 This date is believed to be the beginning of cinema as we know it today. The public consisting of 35 spectators was deeply impressed by the ten short films that were shown. All the first films were short, presenting static shots of everyday scenes, such as a baby crying or a train entering the station.
 But it was then that began the long journey of exploration and formulation of a cinematic language that could describe expressively the plot (shooting techniques, camera movement, zooming, editing) and at the same time, convey to the viewer feelings, ideas, subjective condition of the heroes and objective events, natural phenomena, conflicts, wars etc. In other words it was then that the cinema found its way into becoming The Seventh Art. The first step was towards the creation of a connection between the events presented by a plot, i.e. our familiar scenario, as well as the decoupage which is the detailed record of how the film will be created (movement and camera angles, sets configuration, effects, tricks, expressive movements of the actors or groups of people in crowd scenes).
 All that seem familiar and trivial to us now, back then were unknown and had to be discovered. Thus began the creation of movies which were necessarily experimental (or otherwise “avant-garde” as we would say today). Hundreds of these were shot, some of which opened new ways of cinematic expression which the next generations of filmmakers expanded. These films are now part of the history of cinema and are described now as “Classic”. Other films, that later, using those forms of expression, succeeded to convey to the viewer feelings simple or complex, ideas, complex psychological states etc are known as “Art Cinema films”. Thus a film combining these two, ie new means of expression and conveyance of complex psychological situations and ideas, we describe as “Classic Art Film”. For more click here


             From his books, one titled "THE THIRD DIMENSION IN THE ATHENS 2004 OLYMPIC GAMES" (not published yet), contains 230 3-D Anaglyph photos, broadly reviewed (30 of them) on the Internet. In addition to these, 750 documents from his family archives in Corfu (including a document of the last Dodge of Venice Loudovico Manin), dating since 1631, have been donated to the State Historical Archives of Corfu and everybody can review them. You may also review and download them at his pages. Besides, many of his photos and abstract paintings, are presented in several galleries on the web and evaluated by many photographers, worldwide. Finally, at his music page, M.L. has picked up some of the best music radio programs of all kinds (modern or classic music), which you can enjoy whenever you feel like it ! 

         Marios Lefteriotis started as a short film amateur filmmaker in 1967 and in a few years his films were shown on TV and at many festivals, internationally (Salonika professional Cine Festival, Cannes Festival for short movies, London Ten Best Amateur's Cine Festival, Malta Cine Festival etc).  He has made over 130 films, 5000 photos of all kinds and you can find all about him and his work at his 61 blogs which you can visit from this home page, or on his channel on YouTube, on Vimeo, IMDb, Internet Archive, on Face Book, Twitter, Instagram, VeeR VRGOOGLE MAPS, 360citiesLinkedin, Pinterest, FlickrGuruShots, ViewBugPhotoNet, Google+, National GeographicGreek Movie Database and by Googling his name. You will be able to search over 7,000 pages dealing with him or his work ..

PROFESSIONAL CAREER
Marios Leftheriotis

He comes from Corfu - Giannades

Studied at the 1st Standard Junior High School of Plaka in Athens (A' Protypo Gymnasio Arrenon Plakas
in Athens - Α' ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΡΕΝΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Γυμνάσιο της Πλάκας)


Studied at the Athens Technical University, school of Civil Engineering
(Ethniko Metsovio Polytexneio, School of Civil Engineering - ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ,
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)

Worked for 2 years at the Design – Construction Department of Greek Railways 
(ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΜΕΛΕΤΩΝ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΟΣΕ – ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ
ΕΛΛΑΔΑΣ)

Worked for 8 years at the Greek Ministry of Public Works (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΡΓΩΝ)

Worked for 24 years at the Hellenic Bank For Industrial Development (ΕΤΒΑ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ)

From 1991 to 1993 he served as Vice Chairman of the Board of Directors, at  the Hellenic Aluminum Industry SA, ELVA (ΕΛΒΑ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΑΛΟΥΜΙΝΑΣ Α.Ε.)

In between, he represented Greece in London at the meetings of the Board of Directors of the
International Maritime Satelite Organization INMARSAT (ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ)


EXPERIENCE

dep.Director of Technical Department (1991 - 1995)
Hellenic Development Bank (ETVA) 
24 yrs
Athens GREECE
Tourism and Industrial Development in Greece
Construction of hotel buildings, facilities and major industries.

Vice Chairman of the Board of Directors at the
Hellenic Aluminum Industry SA (ELVA)
1991 – 1993 (2 years)
Athens
Aluminum production project in Greece

Representative of Greece on the Board of Directors of
INMARSAT (International Maritime Satelite Organization)
1991
London, United Kingdom
Global communication satellites (low orbit)

Chief of Engineering Designs and Constructions Department
ETVA VI-PE
1978 – 1981 
3 yrs 
Athens GREECE
Construction of Industrial Areas in Greece

Hydraulic Works Department
Hellenic Ministry of Public Works 
8 yrs 
Athens
Construction of drainage projects and major dams in Greece
(Dams of Peneios and Alfeios rivers etc)

Hellenic Railways SEK (OSE)
2 yrs 
Buildings Engineering


Click on the 20 links below to get notified for the main activities of Marios LeftheriotisExtended Biography
(scroll down for press articles)
The old documents since 1631 
(scroll down for press articles)

(scroll down for press article)
For translation in English and Greek go to
http://requiemmarlef.blogspot.com

and scroll down

Quick View

Main page

YouTube movies page


 

Ο ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΤΕΡΙΩΤΗΣ (marlef), είναι Πολιτικός Μηχανικός, αλλά και σκηνοθέτης, φωτογράφος, ψηφιακός καλλιτέχνης, δημιουργός τρισδιάστατων φωτογραφιών και ταινιών, δημιουργός water gifs και σφαιρικών φωτογραφιών και ταινιών. Είναι Google guide  trusted photographer επιπέδου 6, στους χάρτες GOOGLE, με πάνω από 25 εκατομμύρια επισκέψεις (Σεπτέμβριος 2018) των 360 σφαιρικών πανοραμικών του της Ακρόπολης και όχι μόνο.

Σύμφωνα με το email της Google που ακολουθεί:

"You're a top photographer on Google
Maps
You've just accomplished what very few people have done:
reached 15,000,000 photo views. Congragulations on the
amazing accomplishment"

      Ως Σκηνοθέτης η ταινία του "REQUIEM FOR HUMANITY" που έγινε το 1970, μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι Κλασική Ταινία του Κινηματογράφου Τέχνης, μαζί με τις ταινίες γνωστών Σκηνοθετών όπως είναι οι Georges Méliès, Hans Richter, Man Ray, René Clair, Luis Buñuel, Fritz Lang, Alexander Korda και άλλοι 
Αυτές είναι οι 21 ταινίες του Κλασικού Κινηματογράφου Τέχνης, των ανωτέρω αναφερθέντων Δημιουργών συμπεριλαμβανομένης και του "REQUIEM FOR HUMANITY" του Μάριου Λευτεριώτη, που παρουσιάστηκαν στην DUCTAC 2014 EXHIBITION  THE CLASSICS OF CINEMA ART FILM   run from March 14th to 25th and then from April 9th to 15th 2014 (For all the links of the Exhibition, scroll down on the page).


Οι 21 ταινίες σύμφωνα με το έτος παραγωγής τους από το 1902 μέχρι το 1990

 1. Georges Méliès
      Le Voyage Dans la Lun (1902) Duration: 11 mins 48 secs

  2. Robert Wiene
      Das Kabinett des Doktor Kaligari (1919) Duration: 1 hr 11 mins

  3. Hans Richter
      Rhythmus 21 by (1921) Duration: 2 mins 10 secs
      La Symphonie Diagonale (1921) Duration: 7 mins
      Filmstudie (1926) Duration: 3 mins 30 secs
      Vormittagsspuk (1928) Duration: 6 mins 23 secs

  4. Viking Eggeling
      La Symphonie Diagonale (1921) Duration: 7 mins

  5. Man Ray
      Le Retour à la Raison (1923) Duration: 2 mins 10 secs
      Emak Bakia (1926) Duration: 17 mins

  6. René Clair
      Entr’acte by (1924) Duration: 20 mins

  7. Francis Picabia
      Entr’acte (1924) Duration: 20 mins

  8. Fernand Léger
      Le Ballet Mecanique (1924) Duration: 14 mins

  9. Dudley Murphy
      Le Ballet Mecanique (1924) Duration: 14 mins

10. Luis Buñuel
      Un Chien Andalou (1929) Duration: 16 mins 25 secs

11. Salvador Dali
      Un Chien Andalou (1929) Duration: 16 mins 25 secs

12. Fritz Lang
      M (1931) Duration: 1 hour 50 mins

13. Alexander Korda
      Rembrandt (1936) Duration: 1 hr 24 mins

14. Maya Deren
      At Land (1944) Duration: 14 mins 44 secs

15. Isidore Isou
      Traité de Bave et d'Eternité (1951) Duration: 1 hr 52 mins

16. Jan Lenica
      Labirynt (1962) Duration: 14 mins 14 secs

17. Noriaki Yuasa
      Daikaiju Gamera (1965) Duration: 1 hr 18 mins

18. Sergei Paradjanov
      The Colour of Pomegranates (1968) Duration: 1 hr 12 mins

19. Lutz Mommartz
      400m IFF (1969) Duration: 13 mins 35 secs

20. Marios Lefteriotis
      Requiem For Humanity (1970) Duration: 11 mins 50 secs

21. Jan Svankmajer
      Death Of Stalinism In Bohemia (1990) Duration: 2 mins 9 secs


      Το REQUIEM FOR HUMANITY εισήγαγε στην βιομηχανία του κινηματογράφου, την αφήγηση μίας ολοκληρωμένης ιστορίας με την γρήγορη εναλλαγή εικόνων που ακολουθεί τον ρυθμό της μουσικής. Eχει γίνει ευρέως αποδεκτή παγκοσμίως ως avant-garde και έχει επίσης αντιγραφεί και ανακατασκευαστεί πολλές φορές με διαφορετικούς τίτλους ("Η Ιστορία μας σε 2 Λεπτά" κλπ). Διατηρεί την πρωτοτυπία της μέχρι σήμερα (2018), 48 χρόνια μετά την ημερομηνία παραγωγής της ( 1970) ..

          Τώρα ο Μάριος Λευτεριώτης είναι παραγωγός ταινιών και φωτογραφιών Εικονικής Πραγματικότητας και έχει δώσει σχετική συνέντευξη στο VeeR VR.
Δείτε ένα σύντομο απόσπασμα από την συνέντευξη:

Been Making Films Since the 60s, Now He’s A VR Producer

 19 Aug , 2017  Creator Stories Mina Bradley


Marios Lefteriotis started making films since 1967, and began producing VR photospheres since 2015 and VR videos since 2016. Throughout his entire filmmaking career, he’s always aimed at experimenting with new techniques to express his unique ideas.
   His 1970 film, REQUIEM FOR HUMANITY unprecedentedly introduced to the film industry a brand new way of storytelling referred to as “flashing pictures editing” by Marios. Namely the story was told through rapidly changing images in rhythm with a background soundtrack. It was shot on Super 8 film and edited by physically cutting and rejoining the film hundreds of times with a special kind of glue. It was later on recognized and accepted as a classic example of the avant-garde in cinematic art.
    Back in 2004, Marios shot 300 3D images of Athens 2004 Olympics, recorded in “3D Anaglyph – ATHENS OLYMPIC GAMES – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ”; in 2011, he shot his first 3D 40-minute-long Documentary Film “3D ANAGLYPH – EASTER IN CORFU TOWN – ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ”.
      Marios admits that his greatest and ultimate challenge, is “VR photo and video technique, which, I believe, is the last stage in image production which will replace everything we’ve known so far, in movie industry.” For his full visions for the future of cinema, Marios has written an article published under the “Guest Blogs” column. Read it here: http://veer.tv/blog/marios-leftheriotis-the-present-and-future-of-cinema/
     After a long period of shooting and editing experimentation, Marios has reached a high level of a Trusted Google Photographer (local guide level 6th), with more than 12M views of
his 360 photospheres of the Acropolis uploaded on Google Maps.For more click here


         Το VeeR VR έχει επίσης αναδημοσιεύσει το άρθρο του για το "Το Παρόν και το Μέλλον του Κινηματογράφου"
Δείτε ένα σύντομο απόσπασμα από το άρθρο:

Marios Leftheriotis: The Present and Future of Cinema

 18 Aug , 2017  Creator Stories VeeR VR
 On December 1895, the brothers Auguste and Louis Lumière, made the first ever projection in Paris.
 This date is believed to be the beginning of cinema as we know it today. The public consisting of 35 spectators was deeply impressed by the ten short films that were shown. All the first films were short, presenting static shots of everyday scenes, such as a baby crying or a train entering the station.
 But it was then that began the long journey of exploration and formulation of a cinematic language that could describe expressively the plot (shooting techniques, camera movement, zooming, editing) and at the same time, convey to the viewer feelings, ideas, subjective condition of the heroes and objective events, natural phenomena, conflicts, wars etc. In other words it was then that the cinema found its way into becoming The Seventh Art. The first step was towards the creation of a connection between the events presented by a plot, i.e. our familiar scenario, as well as the decoupage which is the detailed record of how the film will be created (movement and camera angles, sets configuration, effects, tricks, expressive movements of the actors or groups of people in crowd scenes).
 All that seem familiar and trivial to us now, back then were unknown and had to be discovered. Thus began the creation of movies which were necessarily experimental (or otherwise “avant-garde” as we would say today). Hundreds of these were shot, some of which opened new ways of cinematic expression which the next generations of filmmakers expanded. These films are now part of the history of cinema and are described now as “Classic”. Other films, that later, using those forms of expression, succeeded to convey to the viewer feelings simple or complex, ideas, complex psychological states etc are known as “Art Cinema films”. Thus a film combining these two, ie new means of expression and conveyance of complex psychological situations and ideas, we describe as “Classic Art Film”. For more click here

          
           Από τα βιβλία του, ένα με τίτλο "Η ΤΡΙΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ" (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη), περιέχει 230 τρισδιάστατες φωτογραφίες, που έχουν συζητηθεί (20 από αυτές) ευρύτατα στο διαδίκτυο. Εκτός από αυτά, 750 έγγραφα από το οικογενειακό του αρχείο στην Κέρκυρα (μεταξύ των οποίων και έγγραφο του τελευταίου Δόγη της Βενετίας Λουδοβίκου Μανίν), που χρονολογούνται από το 1631, έχουν δωριθεί στο Κρατικό Ιστορικό Αρχείο της Κέρκυρας και ο καθένας μπορεί να τα επισκεφθεί και εξετάσει. Εξ άλλου δημοσιεύονται επίσης και στις ιστοσελίδες του και μπορείτε όχι μόνο να δείτε τα έγγραφα αλλά και να τα κατεβάσετε. Εκτός αυτών, πολλές από τις φωτογραφίες και τους πίνακες του αφηρημένης τέχνης, παρουσιάζονται σε πολλές γκαλερί στο διαδίκτυο και αξιολογούνται από πολλούς φωτογράφους, σε όλο τον κόσμο. Τέλος, στη μουσική του σελίδα, έχει επιλέξει μερικά από τα καλύτερα μουσικά ραδιοφωνικά προγράμματα όλων των ειδών (μοντέρνα και κλασική μουσική), τα οποία μπορείτε να απολαύσετε όποτε θέλετε ! 

      Ο Μάριος Λευτεριώτης ξεκίνησε σαν ερασιτέχνης κινηματογραφιστής το 1967 και μέσα σε λίγα χρόνια οι ταινίες του προβάλλονταν στην τηλεόραση και σε πολλά φεστιβάλ, διεθνώς (επαγγελματικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, Φεστιβάλ Κανών για ταινίες μικρού μήκους, Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λονδίνου TEN BEST, Φεστιβάλ Μάλτας κλπ). Έχει κάνει πάνω από 130 ταινίες, 5000 φωτογραφίες όλων των ειδών και μπορείτε να βρείτε τα πάντα για τον ίδιο και το έργο του στα 61 blogs του, τα οποία μπορείτε να επισκεφθείτε από αυτή την κεντρική του σελίδα. Μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε το κανάλι του στο YouTube, στο VimeoIMDbInternet Archive, στο Face BookTwitterInstagramVeeR VRGOOGLE MAPS360citiesLinkedinPinterestFlickrGuruShotsViewBug, PhotonetGoogle+National Geographic,  Ελληνική Ταινιοθήκη και επίσης να γκουγκλάρετε το όνομά του, τις ταινίες του ή ότι άλλο σκεφθείτε. Θα βρείτε πάνω από 7.000 αποτελέσματα ..EditΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ 
Μάριος Λευθεριώτης


Κατάγεται από τους Γιαννάδες Κερκύρας

Τέλειωσε το Α΄ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΡΕΝΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Γυμνάσιο της Πλάκας

Σπούδασε στο ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Εργάστηκε για 2 χρόνια στη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΜΕΛΕΤΩΝ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΟΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Εργάστηκε για 8 χρόνια στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Εργάστηκε για 24 χρόνια στην ΕΤΒΑ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ

Από το 1991 έως το 1993 διετέλεσε Αντιπρόεδρος στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΒΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΑΣ Α.Ε.

Στο ενδιάμεσο διάστημα, εκπροσώπησε την Ελλάδα στο Λονδίνο, στις συνεδριάσεις του
Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ INMARSAT
(International Maritime Satelite Organization)
ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Αν. Διευθυντής στη Διεύθυνση Κατασκευών (1991 – 1995)
της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Αναπτύξεως (ΕΤΒΑ) 
24 χρόνια 
Athens GREECE
Τουριστική και Βιομηχανική Ανάπτυξη στην Ελλάδα
Κατασκευές ξενοδοχείων και μεγάλων Βιομηχανικών κτιρίων και εγκαταστάσεων

Αντιπρόεδρος στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΒΑ
Ελληνικής Βιομηχανίας Αλουμίνας
1991 – 1993 (2 χρόνια)
Athens
Εταιρία παραγωγής Αλουμίνας στην Ελλάδα

Εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Διοικητικό Συμβούλιο της INMARSAT
(International Maritime Satellite Organization)
για την κατασκευή τηλεπικοινωνιακών δορυφόρων χαμηλής τροχιάς
1991
Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο, Αγγλία
Παγκόσμιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο Δορυφόρων (χαμηλής τροχιάς)

Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Μελετών Κατασκευών
ΒΙΠΕΤΒΑ (Βιομηχανικές Περιοχές ΕΤΒΑ)
1978 – 1981 
3 χρόνια 
Athens GREECE
Κατασκευή Βιομηχανικών Περιοχών στην
Ελλάδα

Διεύθυνση Υδραυλικών Εργων
Ελληνικό Υπουργείο Δημοσίων Εργων 
8 χρόνια
Athens
Κατασκευή αποστραγγιστικών έργων και μεγάλων φραγμάτων στην Ελλάδα
(φράγματα ποταμών Πηνειού, Αλφειού κλπ)

Ελληνικοί Σιδηρόδρομοι ΟΣΕ (ΣΕΚ)
2 χρόνια 
Κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεωνΚάντε κλικ επάνω στους 20 παρακάτω συνδέσμους για να ενημερωθείτε για τις κύριες δραστηριότητες του Μάριου Λευτεριώτη

Κάνει φιλμς από τη δεκαετία του 60. Τώρα είναι παραγωγός ταινιών και φωτογραφιών Εικονικής Πραγματικότητας


Μάριος Λευθεριώτης: Το Παρόν και το Μέλλον του Κινηματογράφου

Μετάφραση στα Ελληνικά στο
Κυλίστε προς τα κάτω να την βρείτε
Εκτεταμένο Βιογραφικό
(scroll down for press articles)
Παλιά έγγραφα από το 1631
(κυλίστε προς τα κάτω για να δείτε τα άρθρα του τύπου)
(κυλίστε προς τα κάτω για να δείτε το άρθρο)
Γιά μετάφραση Ελληνικά και Αγγλικά πηγαίνετε στο
και κυλίστε προς τα κάτω


Photos and Paintings - Φωτογραφίες και Πίνακες


CopyRight MARIOS LEFTERIOTISYouTube Channel 205 movies and videos (as for September 2017)

1.THE HOBBY (1967)  https://youtu.be/nLfp2Lx5JIA
3. DIASPASI – SEPARATION (1969)  http://www.youtube.com/watch?v=plNVqI…
4. REQUIEM FOR HUMANITY (1970)  https://youtu.be/r1lLy0LDadQ
OUR STORY IN 2 MINUTES (the Original) https://youtu.be/j4A3FKY102c
6. ERT TV INTERVIEW by M.L. (1974) http://www.youtube.com/watch?v=WpDJ9J…
7. GREEK ERT TV — debate about Cinema (1976) http://www.youtube.com/watch?v=SKfjn6…
9. A RIGHT FOR LIVE (1986) http://www.youtube.com/watch?v=81IVCN…
12. A PARTY FROM EPIRUS (1999) http://www.youtube.com/watch?v=pKWpRV…
13. MAKE MOVIES WITHOUT CAMERA (2002) http://www.youtube.com/watch?v=uAsNrr…
IN MEMORIAM (9/11) http://youtu.be/HKmQprtyk8I
15. GRIGORIS KAPSALIS — Festival ECHOS OF ZAGORI (2003) http://www.youtube.com/watch?v=CLZyAb…
16. EARTH ZERO HOUR (2005) http://www.youtube.com/watch?v=YrckUs…
WHAT A WONDERFUL WORLD – SAVE EARTH ! http://youtu.be/SusJnVvhiLA
17. ATHENS 2004 OLYMPICS — THE CHRONICLE OF THE GAMES (2006)  https://www.youtube.com/watch?v=A3iZM500Jgc&feature=youtu.be
18. ATHENS 2004 OLYMPIC GAMES photos by marlef (2006) http://www.youtube.com/watch?v=DXnUm4…
19. OLYMPIC ANTHEM Learn how to sing it in Greek (2008) http://www.youtube.com/watch?v=mZmSNp…
20. ATHENS OLYMPICS in 3D ANAGLYPH (2008) http://www.youtube.com/watch?v=-PoZLb…
21. FINGERPRINTS The photographic work of marlef (Marios Lefteriotis) (2009) http://www.youtube.com/watch?v=bVIxbL…
23. LOVE – AGAPI (2010) http://www.youtube.com/watch?v=wcCCMc…
24. EASTER IN CORFU TOWN (2011) http://www.youtube.com/watch?v=9YqQ6n…
25. 3D ANAGLYPH – EASTER IN CORFU TOWN (2011) http://www.youtube.com/watch?v=esdxej…
26. 3D – EASTER IN CORFU TOWN (2011) http://www.youtube.com/watch?v=s1kko9…
27. 3D WITHOUT GLASSES – EASTER IN CORFU TOWN (2011) http://www.youtube.com/watch?v=4TVmNc…
28. SAINT EFTHIMIOS CHOIR (2011) http://www.youtube.com/watch?v=Fim4GC…
29. ATHENS 2004 OLYMPICS (2005)  http://www.youtube.com/watch?v=aOrs92…
30. ARCHBISHOP CHRISTODOULOS (2012) http://www.youtube.com/watch?v=ogC8xd…          https://youtu.be/HdB-hqKdTfc
ΤΑ ΙΕΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ στη νεοελληνική – THE 4 GOSPELS in modern Greek http://youtu.be/xaJhsoYapJs
31. CORFU FOR EVER (2012) http://www.youtube.com/watch?v=7XEjUD…
32. 3D ANAGLYPH – CORFU FOR EVER (2012) http://www.youtube.com/watch?v=s8Jwga…
33. 3D – CORFU FOR EVER (2012) http://www.youtube.com/watch?v=Sp_RAk…
34. THE MEANING OF LIFE (2012) http://www.youtube.com/watch?v=-HSUQo…
36. ABSTRACT ART PAINTINGS (2013) https://youtu.be/dHrQu9CZHOo___________________
Marios' photos marlef alaouda LEFTHERIOTIS SHORT MOVIE FILM MAKER DIRECTOR ART ARTISTIC PHOTOS FOTOS PHOTOGRAPHY FOTOGRAPHY SHORT FILM ART CINEMA CORFU FAMILY ARCHIVES REQUIEM FOR HUMANITY ELEGEION I REKVIEM EARTH ZERO HOUR ATHENS 2004 OLYMPIC GAMES OLYMPICS 3-D ANAGLYPH PHOTOS PHOTONET FACEBOOK GREECE GREEK ISLANDS NEWS ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ ΚΑΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΣΙΝΕΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΕΓΕΙΟΝ Η ΡΕΚΒΙΕΜ ΓΗ ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ 2004 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΘΗΝΑ
Information sheet about Marios Lefteriotis and his work
Πληροφορίες για τον Μάριο Λευτεριώτη και το έργο τουBiography - Βιογραφικο


Information about his movies, photos and 3D images of the Athens 2004 Olympic Games, can be found here :
Πληροφορίες για τις ταινίες του, τις φωτογραφίες του, και για τις τρισδιάστατες απεικονίσεις των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας, μπορείτε να βρείτε εδώ :
Information about the 800 old documents of his family in Corfu (dating since 1631), how you may review them at “HISTORICAL CORFU ARCHIVES” in Corfu town, or see and download them from his sites on internet, can be found here :
Πληροφορίες για τα 800 παλιά έγγραφα της οικογένειάς του (από το 1631), πως θα τα δείτε στο Ιστορικό Αρχείο της Κέρκυρας (Γ.Α.Κ. Κερκύρας) και πως θα κατεβάσετε από τον ιστό το βιβλίο του Μάριου Λευθεριώτη, "ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΟΥ", που τα περιέχει σε υψηλής ανάλυσης αντίγραφα, μπορείτε να βρείτε εδώ :


Information about his water moving photos, can be found here :
Πληροφορίες για τις φωτογραφίες του με κινούμενα νερά, μπορείτε να βρείτε εδώ :Information about his music page with the 30 best web radio stations and his photographic water effects with retro music, can be found here :
Πληροφορίες για τη μουσική του σελίδα 30 ραδιοφωνικών σταθμών του ιστού και τα υδάτινα φωτογραφικά του εφέ με ρετρό μουσική, μπορείτε να βρείτε εδώ :


Information about his three books and how you can download them, can be found here :
Πληροφορίες για τα τρία βιβλία του και πως να τα κατεβάσετε, μπορείτε να βρείτε εδώ :


Finally you may visit his photo-gallery on PHOTONET, and also review his discussion (WHERE IS THE BACK STORY) on the philosophical forum, with 20 photographers from all over the world, about art, life and how we can survive on this planet,  on :
Τέλος μπορείτε να επισκεφθείτε την φωτογραφική γκαλερί του στο διεθνές φωτογραφικό site PHOTONET και επίσης να διαβάσετε και τη συζήτησή του (WHERE IS THE BACK STORY) στο φιλοσοφικό φόρουμ, με 20 γνωστούς φωτογράφους απ'όλο τον κόσμο, για την τέχνη, την ζωή και την επιβίωση του ανθρώπου, στο :


You may also visit his channel at YOUTUBE and review all his movies, as well as a numerous collection of videos of other subscribers, on :
Επίσης μπορείτε να επισκεφθείτε το κανάλι του στο YouTube, με όλες τις ταινίες του καθώς επίσης και μια μεγάλη συλλογή βίντεο άλλων δημιουργών, στο :

............................................................................................................


Εις μνήμη της Αγλαϊας και Παύλου Λευθεριώτη. Πατείστε εδώ
...........................................................................................................Selected Panoramas by Marios Lefteriotis, for public world view

Με το ποντίκι ή, το δάκτυλο κινείστε την οθόνη οριζοντίως και κατακορύφως για να εξερευνήσετε το πανόραμα. Επίσης μπορείτε να κάνετε και ζούμ με τα βελάκια κάτω αριστερά. Βάλτε πλήρη οθόνη (χιαστί βελάκια πάνω δεξιά)Greek parliament and the Tomb of the Unkown Soldier

src="http://www.360cities.net/embed_iframe/tomb-of-the-unkown-soldier-in-front-of-the-greek-parliament" target="_blank" webkitallowfullscreen="" width="1200">
Greek parliament and the Tomb of the Unkown Soldier


Working on VR


copyright MARIOS LEFTERIOTIS61 BLOGS by Marios Lefteriotis (current as of Aug 2015)
61 ιστοσελίδες του Μάριου Λευθεριώτη (απογραφή Αυγούστου του 2015)CORFU VIRTUAL REALITY - ΚΕΡΚΥΡΑ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
published on Aug 30, 2015
View blog


ACROPOLIS OF ATHENS - SPHERICAL
PANORAMAS VIRTUAL TOUR

published on Apr 11, 2015
View blog

ATHENS CONCERT
HALL - ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

published on Feb 24, 2015
View blog

SCENT OF A WOMAN
- ΑΡΩΜΑ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Effi_Lefterioti

published on Aug 16, 2014
View blog

Demolition - Κατεδάφιση
published on Jan 15, 2014
View blog

Water Effects - Νεροπαιχνιδίσματα
published on Sep 15, 2013
View blog

MOONLIGHT SERENADE
published on Sep 8, 2013
View blog

CORFU FAMILY ARCHIVES ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
published on Apr 13, 2013
View blog

The movies by Marios Lefteriotis (marlef)
published on Sep 25, 2012
View blog

WHERE IS THE BACKSTORY photo.net-philosophical forum
published on Sep 25, 2012
View blog

CORFU GENEALOGICAL CHARTS ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΑ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΑ ΔΕΝΤΡΑ
published on Jan 12, 2012
View blog

ΕΔΩ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 1961
published on Nov 10, 2011
View blog

ΑΓΛΑΪΑ ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΟΥ - AGLAIA LEFTERIOTI
published on Feb 28, 2011
View blog

in memoriam..
published on Jan 27, 2011
View blog

CORFU EASTER - ΠΑΣΧΑ ΣΤΗ ΚΕΡΚΥΡΑ
published on Jan 2, 2011
View blog

books - βιβλία
published on Nov 10, 2010
View blog

Retro
published on Aug 15, 2010
View blog

Paintings - Πίνακες
published on Jul 10, 2010
View blog

the Great Hymn of Love - ο Υπέροχος Υμνος της Αγάπης
published on Jul 6, 2010
View blog

3D Anaglyph
photos of Athens
Olympic Games - Τρισδιάστατες εικόνες των Ολυμπιακών Αγώνων

published on Jul 5, 2010
View blog

The Hobby - Το Χόμπυ
published on Jul 2, 2010
View blog

Athens Olympics Anaglyph show - Οι Ολυμπιακοί της
Αθήνας τρισδιάστατοι

published on Jul 1, 2010
View blog

Athens Olympics motion slideshow - Οι Ολυμπιακοί της
Αθήνας σε διαπόραμα

published on Jul 1, 2010
View blog

Fingerprints - Αποτυπώματα
published on Jul 1, 2010
View blog

Grigoris
Kapsalis' festival - Echoes of Zagori

published on Jul 1, 2010
View blog

Corfu the island
of Nafsika

published on Jul 1, 2010
View blog

35 Years - 35 Χρόνια
published on Jul 1, 2010
View blog

WE ARE ALL
GREEKS - Olympic Anthem

published on Jun 30, 2010
View blog

Separation - Διάσπαση
published on Jun 30, 2010
View blog

A Right to Live
- Δικαίωμα Ζωής

published on Jun 30, 2010
View blog

Santorini
published on Jun 30, 2010
View blog

Love - Agapi - Αγάπη
published on Jun 30, 2010
View blog

Requiem for
Humanity - Our Story in Two Minutes (the Original)

published on Jun 30, 2010
View blog

CORFU 1972
published on Jun 30, 2010
View blog

Earth zero hour
- Γή ώρα μηδέν

published on Jun 29, 2010
View blog


photo
published on Jun 28, 2010
View blog

marlef
published on Mar 31, 2010
View blog

Marios Lefteriotis - Μάριος Λευτεριώτης - marlef
published on Mar 31, 2010
View blog

Marlef' photos Φωτογραφιες του Μαριου
published on Feb 6, 2010
View blog

MEET MARIOS LEFTERIOTIS marlef - ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ
ΤΟΝ ΜΑΡΙΟ ΛΕΥΤΕΡΙΩΤΗ

published on Dec 1, 2009
View blog

Music Forever - Μουσικοραμα
published on Sep 18, 2009 - 1 follower
View blog

Short Film
Cinema - Μικρή Ταινία II

published on Mar 15, 2009
View blog

Short Film
Cinema - Μικρή Ταινία

published on Sep 2, 2008 - 2 followers
View blog


RENA's MOVIES ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΗΣ ΡΕΝΑΣ
published on Aug 3, 2008
View blog

Marios Lefteriotis (marlef)'
movies

published on Mar 7, 2008
View blog

Marios Lefteriotis (marlef) -
biography

published on Feb 27, 2008
View blog

ANDREAS' MOVIES ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
published on Dec 19, 2007
View blog

CINE PARADISE (movies by marlef)
published on Dec 9, 2007
View blog

THE THIRD
DIMENSION IN THE ATHENS 2004 OLYMPIC GAME

published on Nov 19, 2007
View blog

ATHENS 2004
OLYMPICS ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

published on Nov 16, 2007
View blog

LINA'S PHOTOS
FROM GREECE

published on Mar 31, 2007
View blog


Watch 380 sphere 360 photos from GREECE

Δείτε 380 σφαιρικά πανοραμικά από την Ελλάδα


Press on the following link to watch the sphere panoramas with your 360 headset VR lenses

Πατείστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε τα σφαιρικά πανοραμικά με τα γυαλιά εικονικής πραγματικότητας

BOOKS - ΒΙΒΛΙΑ


R E T R O
TANGO ...... RUMBA ...... 50s 60s 70s ...... PIANO JAZZ ....COUNTRY ...... RELAX ...... CLASSICAL


SPECIAL PAGES - ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ
Click on - Πατείστε επάνω

SANTORINI

........


IN MEMORIAM

........