__________________


For more information - Για περισσότερες πληροφορίες
Click on words that are different in color from the text - Να πατάτε επάνω στις λέξεις με διαφορετικό χρώμα από το κείμενο


TELEGRAM


Short Biography page - Σύντομη Βιογραφική σελίδα

email addresses
marleft@otenet.gr, marioskind@gmail.com, alaouda@yahoo.co.uk
tel 0030 6944398969
Athens GREECE

Γιά Ελληνικά προχωρείστε προς τα κάτω

PROFESSIONAL CAREER
Marios Leftheriotis
Civil Engineer

Studied at the 1st Standard Junior High School of Plaka in Athens (A' Protypo Gymnasio Arrenon Plaka
in Athens - Α' ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΡΕΝΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Γυμνάσιο της Πλάκας)

Studied at the Athens Technical University, school of Civil Engineering
(Ethniko Metsovio Polytexneio, School of Civil Engineering - ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ,
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)

Married to Architect Filareti Leftherioti

Worked for 2 years at the Design – Construction Department of Greek Railways
(ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΟΣΕ – ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ)

Worked for 8 years at the Greek Ministry of Public Works
(ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ)


Worked for 24 years at the Hellenic Bank For Industrial Development
(ΕΤΒΑ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ)

From 1991 to 1993 he served
as Vice Chairman of the Board of Directors, at the Hellenic Aluminum Industry SA, ELVA
(ΕΛΒΑ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΑΣ Α.Ε.)

In between, he represented Greece in London as a member on the Board of Directors of the
International Maritime Satelite Organization INMARSAT (ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ)
EXPERIENCE

dep.Director of Technical Department (1991 - 1995)
Hellenic Development Bank (ETVA)
24 yrs
Athens GREECE
Tourism and Industrial Development in Greece
Construction of hotel buildings, facilities and major industries.Vice Chairman of the Board of Directors at the
Hellenic Aluminum Industry SA (ELVA)
1991 – 1993 (2 years)
Athens
Aluminum production project in Greece
Representative of Greece as a member on the Board of Directors of
INMARSAT (International Maritime Satelite Organization)
1991
London, United Kingdom
Global communication satellites (low orbit)Chief of Engineering Designs and Constructions Department
ETVA VI-PE
1978 – 1981
3 yrs
Athens GREECE
Construction of Industrial Areas in GreeceHydraulic Works Department
Hellenic Ministry of Public Works 8 yrs
Athens
Construction of drainage projects and major dams in Greece
(Dams of Peneios and Alfeios rivers etc)Hellenic Railways SEK (OSE)
2 yrs
Buildings Engineering


ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ
Μάριος Λευθεριώτης
Πολιτικός Μηχανικός

Tέλειωσε το Α΄ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΡΕΝΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Γυμνάσιο της Πλάκας


Σπούδασε στο ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Παντρεύτηκε την Αρχιτέκτονα
Φιλαρέτη Λευθεριώτη το γένος Γκουζούλη

Εργάστηκε για 2 χρόνια στη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΟΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Εργάστηκε για 8 χρόνια στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Εργάστηκε για 24 χρόνια στην ΕΤΒΑ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ

Από το 1991 έως το 1993 διετέλεσε Αντιπρόεδρος στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΒΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΑΣ Α.Ε.


Στο ενδιάμεσο διάστημα, εκπροσώπησε την Ελλάδα στο Λονδίνο, ως μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ INMARSAT
(International Maritime Satelite Organization)

ΕΜΠΕΙΡΙΑ


Αν. Διευθυντής στη Διεύθυνση Κατασκευών (1991 – 1995)
της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Αναπτύξεως (ΕΤΒΑ)
24 χρόνια
Athens GREECE
Τουριστική και Βιομηχανική Ανάπτυξη στην Ελλάδα
Κατασκευές ξενοδοχείων και μεγάλων Βιομηχανικών κτιρίων και εγκαταστάσεων


Αντιπρόεδρος στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΒΑ
Ελληνικής Βιομηχανίας Αλουμίνας
1991 – 1993
(2 χρόνια)
Athens
Εταιρία παραγωγής Αλουμίνας στην Ελλάδα


Εκπρόσωπος της Ελλάδας, ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της INMARSAT
για την κατασκευή τηλεπικοινωνιακών δορυφόρων χαμηλής τροχιάς
(International Maritime Satellite Organization)
1991
Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο, Αγγλία
Παγκόσμιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο Δορυφόρων (χαμηλής τροχιάς)


Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Μελετών Κατασκευών
ΒΙΠΕΤΒΑ (Βιομηχανικές Περιοχές ΕΤΒΑ)
1978 – 1981
3 χρόνια
Athens GREECE
Κατασκευή Βιομηχανικών Περιοχών στην
Ελλάδα

Διεύθυνση Υδραυλικών Εργων
Ελληνικό Υπουργείο Δημοσίων Εργων
8 χρόνια
Athens
Κατασκευή αποστραγγιστικών έργων και μεγάλων φραγμάτων στην Ελλάδα
(φράγματα ποταμών Πηνειού, Αλφειού κλπ)


Ελληνικοί Σιδηρόδρομοι ΟΣΕ (ΣΕΚ)
2 χρόνια
Κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεωνLINKEDIN work profileARTISTIC PROFILE - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ
Marios Lefteriotis - Μάριος Λευτεριώτης
Film Director - Photographer
short signature name, καλλιτεχνική του υπογραφή : marlef

https://marlefallmovies.blogspot.com

 
Όλο το κινηματογραφικό έργο του Μάριου Λευθεριώτη, 290 ταινίες και βίντεο, οι περισσότερες μικρού μήκους των τελευταίων 50 ετών, έχουν την ευκαιρία να δουν οι επισκέπτες στο blog https://marlefallmovies.blogspot.com
 
Το έργο του κ. Λευθεριώτη έχει ομαδοποιηθεί σε γκρουπ των 30 ταινιών , με χρονολογική αρχή τις πλέον πρόσφατες ταινίες. Προτάσσεται μία ομάδα από τις 30 πλέον δημοφιλείς, με πρώτη την γνωστή του κλασική ταινία τέχνης, REQUIEM FOR HUMANITY, που την γύρισε το 1970. Περιλαμβάνονται ταινίες όλων των ειδών, με κλασσικό αλλά και πρωτοποριακό γύρισμα, ψηφιακές, τρισδιάστατες όλων των ειδών και με το τελευταίο σύστημα της σφαιρικής απεικόνισης εικονικής πραγματικότητας 360 μοιρών, που είναι αυτός που εισήγαγε στην Ελλάδα. 


Σημειωτέον ότι είναι ο πρώτος, παγκοσμίως, που έκανε λήψη Ακολουθίας, μέσα σε Ορθόδοξο Ναό, με το νέο σύστημα της σφαιρικής απεικόνισης, όπου περιστρέφοντας ο θεατής την εικόνα, με το ποντίκι ή, τα δάκτυλα, βλέπει τα πάντα μέσα στον Ναό. Εάν δε φορά τα ειδικά γυαλιά εικονικής πραγματικότητας, έχει την αίσθηση ότι βρίσκεται μέσα στον Ναό και παρακολουθεί την Ακολουθία από κοντά. Είναι η ταινία του Καθεδρικού Ναού της Ανάληψης Βριλησσίων, που γύρισε ο Μάριος Λευθεριώτης εφέτος (2019), την Μεγάλη Πέμπτη.All of Marios Lefteriotis' cinematographic work, 290 movies and videos, of the last 50 years, visitors have the chance to see at

 Mr. Lefteriotis' work has been divided into groups of 30 films, starting with the latest chronological date.  Initially there is a group of 30 movies of the most popular of his, starting with the well known classic art film, REQUIEM FOR HUMANITY, which was released in 1970. Films of all kinds are included, with classic but also innovative style, digital, 3D of all kinds and  of the latest system of 360-degree virtual reality imaging, which he is the one who introduced in Greece.

 It should be noted that he is the first in the world, to film a Service of the Orthodox Church, with the new system of spherical imaging, by which the viewer rotates the screen with the mouse or his fingers, and inspects everything inside the Temple and if he wears the special virtual reality glasses, has the feeling that he is in the Temple himself and he is watching the Service closely.  This is his film of the Cathedral of the Ascension of Vrilissia (Athens, GREECE), which Marios Lefteriotis created this year (2019), on Good Thursday.
 
Check also on - Δείτε επίσης και στα
YouTube, VimeoIMDbInternet Archive
VeeR VR, 360cities,  Ελληνική Ταινιοθήκη https://mariosphotos.blogspot.com/
Check also on - Δείτε επίσης και στα

Photonet,  Flickr Pinterest GuruShotsViewBug Face Book,

TwitterInstagram360citiesPinterest National Geographic

,

(περισσότερες από 32 εκατομμύρια θεάσεις)

Σύμφωνα με το email της GOOGLE που ακολουθεί
(Σεπτέμβριος 2019):
According to the following GOOGLE's email
(September 2019):

amazing accomplishment!
32,808,838 views as for October 2, 2019 for 547 photos of which 365 spherical

https://www.google.com/maps/contrib/103166356582582354843/photos

Check also on - Δείτε επίσης και στα
VeeR VR, 360cities
 

Πατείστε επάνω - Click on
 http://vieweet.com/SFTLXRNP

Οι Αξιολογήσεις του Μάριου Λευτεριώτη στους Χάρτες της GOOGLE

over 20,000 visits on reviews (October 2019) - άνω των 20.000 επισκέψεων στις αξιολογήσεις (Οκτώβριος 2019)Marios Lefteriotis is a STREET VIEW Trusted Photographer and GOOGLE Local Guide, Level 6th, honored and encouraged, to review publicly, at Google Maps, all places he is visiting, in order to help people avoid the wrong persons and places and choose the proper ones, as for:

healthcare centers (hospitals, clinics, laboratories, pharmacies), amusement (museums, archeological sites, theaters, clubs, bars, restaurants, coffee shops) and all kinds of shopping centers and enterprises.


Ο Μάριος Λευτεριώτης είναι 'Εμπιστος Φωτογράφος των STREET VIEW και Τοπικός Οδηγός της GOOGLE, Επιπέδου 6, εντεταλμένος να αξιολογεί δημόσια, στους Χάρτες της Google, τα μέρη που επισκέπτεται, για να βοηθά τον κόσμο να αποφεύγει τους ακατάλληλους ανθρώπους και μέρη, και να επιλέγει τα κατάλληλα πρόσωπα και μέρη, όπως είναι:

τα κέντρα υγείας (νοσοκομεία, κλινικές,εργαστήρια, φαρμακεία), τους χώρους αναψυχής (μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θέατρα, κλαμπ, μπαρ, εστιατόρια, καφετέριες) και όλων των ειδών τα καταστήματα και επιχειρήσεις.
Πατείστε επάνω στις εικόνες ή, τους τίτλους - Click on the photos or the titles


Παλιά έγγραφα - Old papers........Ταινίες - Movies - Videos ................Φωτογραφίες, πίνακες - Photos, paintings.........................Βιβλία - Books.........................Μουσική - Music....

.

.


Για ΕΛΛΗΝΙΚA προχωρείστε προς τα κάτω ή πατείστε 
          MARIOS LEFTERIOTIS (marlef), is Civil Engineer, but also Film Director (more than 290 short movies and videos), photographer (more than 5000 photos), digital artist, creator of three-dimensional photos and films, water gifs creator and spherical panoramas photos and films creator. He is a Google guide trusted photographer level 6, in Google Maps, with over 32 millions views (September 2019) in his 360 spheres of Acropolis of Athens and not only.

 


       As a Filmmaker, his film, "REQUIEM FOR HUMANITY"  created in 1970, can be considered as a Clasic Film of Art with films from known Film Directors such as Georges Méliès, Hans Richter, René Clair, Luis Buñuel, Salvador Dali, Fritz Lang, Alexander Korda and others.  
The following are the 21 classic art films of the above mentioned creators, including "REQUIEM OF HUMANITY" by Marios Lefteriotis, presented at the Dubai DUCTAC 2014 EXHIBITION  of the THE CLASSICS OF CINEMA ART FILM  run from March 14th to 25th and then from April 9th to 15th 2014 (for all the links of the Exhibition, scroll down on the page).


The 21 films, listed according to their production year from 1902 to 1990

 1. Georges Méliès
      Le Voyage Dans la Lun (1902) Duration: 11 mins 48 secs

  2. Robert Wiene
      Das Kabinett des Doktor Kaligari (1919) Duration: 1 hr 11 mins

  3. Hans Richter
      Rhythmus 21 by (1921) Duration: 2 mins 10 secs
      La Symphonie Diagonale (1921) Duration: 7 mins
      Filmstudie (1926) Duration: 3 mins 30 secs
      Vormittagsspuk (1928) Duration: 6 mins 23 secs

  4. Viking Eggeling
      La Symphonie Diagonale (1921) Duration: 7 mins

  5. Man Ray
      Le Retour à la Raison (1923) Duration: 2 mins 10 secs
      Emak Bakia (1926) Duration: 17 mins

  6. René Clair
      Entr’acte by (1924) Duration: 20 mins

  7. Francis Picabia
      Entr’acte (1924) Duration: 20 mins

  8. Fernand Léger
      Le Ballet Mecanique (1924) Duration: 14 mins

  9. Dudley Murphy
      Le Ballet Mecanique (1924) Duration: 14 mins

10. Luis Buñuel
      Un Chien Andalou (1929) Duration: 16 mins 25 secs

11. Salvador Dali
      Un Chien Andalou (1929) Duration: 16 mins 25 secs

12. Fritz Lang
      M (1931) Duration: 1 hour 50 mins

13. Alexander Korda
      Rembrandt (1936) Duration: 1 hr 24 mins

14. Maya Deren
      At Land (1944) Duration: 14 mins 44 secs

15. Isidore Isou
      Traité de Bave et d'Eternité (1951) Duration: 1 hr 52 mins

16. Jan Lenica
      Labirynt (1962) Duration: 14 mins 14 secs

17. Noriaki Yuasa
      Daikaiju Gamera (1965) Duration: 1 hr 18 mins

18. Sergei Paradjanov
      The Colour of Pomegranates (1968) Duration: 1 hr 12 mins

19. Lutz Mommartz
      400m IFF (1969) Duration: 13 mins 35 secs

20. Marios Lefteriotis
      Requiem For Humanity (1970) Duration: 11 mins 50 secs

21. Jan Svankmajer
      Death Of Stalinism In Bohemia (1990) Duration: 2 mins 9 secs


         REQUIEM FOR HUMANITY in 1970 introduced at the film industry, the, so called, “Flashing Pictures” editing style, for presenting an intense scene or story, using the fast display of images or short shots, combined with the soundtrack pacing. This movie has been accepted  worldwide as avant-garde, being extensively reviewed, even copied and remade many times using different titles (Our Story in 2 minutes etc). This film maintains its originality even to-day (2019), about 50 years  after its release date (1970) and was the basis for some of the modern cinema expressive means, such as the short continuous shots or photos, accompanied by intense music or natural sounds of action etc. 

Some thoughts of the director about the filmWhat is the origin of man?  Is it the "evolution" of the monkey or the creation by God "in His image” and in “His Likeness"?  Two contradictory views of life that lead, on the one hand, to violence through the ages and to the annihilation of man, without any spiritual development - characteristic, the first image of the film, with the face of a monkey,  which also appears at the final picture of the film, symbolically inside the helmet of the astronaut - and on the other hand the Crucified Jesus of the known image of Dali, which intersects the human history in the two, before and after Christ and determines the metamorphosis of man from the "in His image” to the “in His Likeness" ! Musical background of the film, the "Kyrie Eleyson", from "REQUIEM" by Mozart.This film was made in 1970 and is among the Classic movies of Film Art and has been described as groundbreaking, because in 1970, for the first time, introduced in the film industry the so called “flashing pictures” editing style, which is now established in cinema.It has appeared on television and many film festivals and is still seen today, with the freshness it had when it first appeared in 1970, although the narrative of the events of human history obviously stops at that time, with the Kennedy’s murder, the Vietnam War and  the first man on the moon..It was believed to be prophetic of the destruction of the Twin Towers, by some shots I intuitively included then, with buildings collapsing and airplanes in a near-threatening flight. The same was checked for my famous photo of the ghost like Twin Towers, which I took in 1993, shortly after their first attempt to destroy them. It seems that this heinous event is hunting my life ..It is a movie that you have to see many times to capture its ideas and deeper meanings which I. myself, did not fully realized in the 1970s but I totally intuitively gave them.Marios Lefteriotis


            Now Marios Lefteriotis is a Virtual Reality videos and photos producer, interviewed by VeeR VR  on all the major social media.
Here is a short part of the interview:

Been Making Films Since the 60s, Now He’s A VR Producer

 19 Aug , 2017  Creator Stories Mina Bradley


Marios Lefteriotis started making films since 1967, and began producing VR photospheres since 2015 and VR videos since 2016. Throughout his entire filmmaking career, he’s always aimed at experimenting with new techniques to express his unique ideas.
   His 1970 film, REQUIEM FOR HUMANITY unprecedentedly introduced to the film industry a brand new way of storytelling referred to as “flashing pictures editing” by Marios. Namely the story was told through rapidly changing images in rhythm with a background soundtrack. It was shot on Super 8 film and edited by physically cutting and rejoining the film hundreds of times with a special kind of glue. It was later on recognized and accepted as a classic example of the avant-garde in cinematic art.
    Back in 2004, Marios shot 300 3D images of Athens 2004 Olympics, recorded in “3D Anaglyph – ATHENS OLYMPIC GAMES – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ”; in 2011, he shot his first 3D 40-minute-long Documentary Film “3D ANAGLYPH – EASTER IN CORFU TOWN – ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ”.
      Marios admits that his greatest and ultimate challenge, is “VR photo and video technique, which, I believe, is the last stage in image production which will replace everything we’ve known so far, in movie industry.” For his full visions for the future of cinema, Marios has written an article published under the “Guest Blogs” column. Read it here: http://veer.tv/blog/marios-leftheriotis-the-present-and-future-of-cinema/
     After a long period of shooting and editing experimentation, Marios has reached a high level of a Trusted Google Photographer (local guide level 6th), with more than 12M views of
his 360 photospheres of the Acropolis uploaded on Google Maps. For more click here
   
      
            VeeR VR has reproduced also his article about "The Present and Future of Cinema".
Here's a short part of the article:

Marios Leftheriotis: The Present and Future of Cinema

 18 Aug , 2017  Creator Stories VeeR VR


 On December 1895, the brothers Auguste and Louis Lumière, made the first ever projection in Paris.
 This date is believed to be the beginning of cinema as we know it today. The public consisting of 35 spectators was deeply impressed by the ten short films that were shown. All the first films were short, presenting static shots of everyday scenes, such as a baby crying or a train entering the station.
 But it was then that began the long journey of exploration and formulation of a cinematic language that could describe expressively the plot (shooting techniques, camera movement, zooming, editing) and at the same time, convey to the viewer feelings, ideas, subjective condition of the heroes and objective events, natural phenomena, conflicts, wars etc. In other words it was then that the cinema found its way into becoming The Seventh Art. The first step was towards the creation of a connection between the events presented by a plot, i.e. our familiar scenario, as well as the decoupage which is the detailed record of how the film will be created (movement and camera angles, sets configuration, effects, tricks, expressive movements of the actors or groups of people in crowd scenes).
 All that seem familiar and trivial to us now, back then were unknown and had to be discovered. Thus began the creation of movies which were necessarily experimental (or otherwise “avant-garde” as we would say today). Hundreds of these were shot, some of which opened new ways of cinematic expression which the next generations of filmmakers expanded. These films are now part of the history of cinema and are described now as “Classic”. Other films, that later, using those forms of expression, succeeded to convey to the viewer feelings simple or complex, ideas, complex psychological states etc are known as “Art Cinema films”. Thus a film combining these two, ie new means of expression and conveyance of complex psychological situations and ideas, we describe as “Classic Art Film”. For more click here


             From his books, one titled "THE THIRD DIMENSION IN THE ATHENS 2004 OLYMPIC GAMES" (not published yet), contains 230 3-D Anaglyph photos, broadly reviewed (30 of them) on the Internet. In addition to these, 750 documents from his family archives in Corfu (including a document of the last Dodge of Venice Loudovico Manin), dating since 1631, have been donated to the State Historical Archives of Corfu and everybody can review them. You may also review and download them at his pages. Besides, many of his photos and abstract paintings, are presented in several galleries on the web and evaluated by many photographers, worldwide. Finally, at his music page, M.L. has picked up some of the best music radio programs of all kinds (modern or classic music), which you can enjoy whenever you feel like it ! 

         Marios Lefteriotis started as a filmmaker in 1967 and in a few years his films were shown on TV and at many festivals, internationally (Salonika professional Cine Festival, Cannes Festival for short movies, London Ten Best Amateur's Cine Festival, Malta Cine Festival etc).  He has made over 130 films, 5000 photos of all kinds and you can find all about him and his work at his 61 blogs which you can visit from this home page, or on his channel on YouTube, on Vimeo, IMDb, Internet Archive, on Face Book, Twitter, Instagram, VeeR VRGOOGLE MAPS, 360citiesLinkedin, Pinterest, FlickrGuruShots, ViewBugPhotoNet, Google+, National GeographicGreek Movie Database and by Googling his name. You will be able to search over 7,000 pages dealing with him or his work ..
Click on the 20 links below to get notified for the main activities of Marios LeftheriotisExtended Biography
(scroll down for press articles)
The old documents since 1631 
(scroll down for press articles)

(scroll down for press article)
For translation in English and Greek go to
http://requiemmarlef.blogspot.com

and scroll down

Quick View

Main page

YouTube movies pageΟ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΤΕΡΙΩΤΗΣ (marlef), είναι Πολιτικός Μηχανικός, αλλά και σκηνοθέτης (περισσότερες από 290 ταινίες μικρού μήκους), φωτογράφος (περισσότερες από 5000 φωτογραφίες), ψηφιακός καλλιτέχνης, δημιουργός τρισδιάστατων φωτογραφιών και ταινιών, δημιουργός water gifs και σφαιρικών φωτογραφιών και ταινιών. Είναι Google guide  trusted photographer επιπέδου 6, στους χάρτες GOOGLE, με πάνω από 32 εκατομμύρια επισκέψεις (Σεπτέμβριος 2019) των 360 σφαιρικών πανοραμικών του της Ακρόπολης και όχι μόνο.
       Ως Σκηνοθέτης η ταινία του "REQUIEM FOR HUMANITY" που έγινε το 1970, μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι Κλασική Ταινία του Κινηματογράφου Τέχνης, μαζί με τις ταινίες γνωστών Σκηνοθετών όπως είναι οι Georges Méliès, Hans Richter, Man Ray, René Clair, Luis Buñuel, Fritz Lang, Alexander Korda και άλλοι 
Αυτές είναι οι 21 ταινίες του Κλασικού Κινηματογράφου Τέχνης, των ανωτέρω αναφερθέντων Δημιουργών συμπεριλαμβανομένης και του "REQUIEM FOR HUMANITY" του Μάριου Λευτεριώτη, που παρουσιάστηκαν στο Ντουμπάϊ στην DUCTAC 2014 EXHIBITION  THE CLASSICS OF CINEMA ART FILM   run from March 14th to 25th and then from April 9th to 15th 2014 (For all the links of the Exhibition, scroll down on the page).


Οι 21 ταινίες σύμφωνα με το έτος παραγωγής τους από το 1902 μέχρι το 1990

 1. Georges Méliès
      Le Voyage Dans la Lun (1902) Duration: 11 mins 48 secs

  2. Robert Wiene
      Das Kabinett des Doktor Kaligari (1919) Duration: 1 hr 11 mins

  3. Hans Richter
      Rhythmus 21 by (1921) Duration: 2 mins 10 secs
      La Symphonie Diagonale (1921) Duration: 7 mins
      Filmstudie (1926) Duration: 3 mins 30 secs
      Vormittagsspuk (1928) Duration: 6 mins 23 secs

  4. Viking Eggeling
      La Symphonie Diagonale (1921) Duration: 7 mins

  5. Man Ray
      Le Retour à la Raison (1923) Duration: 2 mins 10 secs
      Emak Bakia (1926) Duration: 17 mins

  6. René Clair
      Entr’acte by (1924) Duration: 20 mins

  7. Francis Picabia
      Entr’acte (1924) Duration: 20 mins

  8. Fernand Léger
      Le Ballet Mecanique (1924) Duration: 14 mins

  9. Dudley Murphy
      Le Ballet Mecanique (1924) Duration: 14 mins

10. Luis Buñuel
      Un Chien Andalou (1929) Duration: 16 mins 25 secs

11. Salvador Dali
      Un Chien Andalou (1929) Duration: 16 mins 25 secs

12. Fritz Lang
      M (1931) Duration: 1 hour 50 mins

13. Alexander Korda
      Rembrandt (1936) Duration: 1 hr 24 mins

14. Maya Deren
      At Land (1944) Duration: 14 mins 44 secs

15. Isidore Isou
      Traité de Bave et d'Eternité (1951) Duration: 1 hr 52 mins

16. Jan Lenica
      Labirynt (1962) Duration: 14 mins 14 secs

17. Noriaki Yuasa
      Daikaiju Gamera (1965) Duration: 1 hr 18 mins

18. Sergei Paradjanov
      The Colour of Pomegranates (1968) Duration: 1 hr 12 mins

19. Lutz Mommartz
      400m IFF (1969) Duration: 13 mins 35 secs

20. Marios Lefteriotis
      Requiem For Humanity (1970) Duration: 11 mins 50 secs

21. Jan Svankmajer
      Death Of Stalinism In Bohemia (1990) Duration: 2 mins 9 secs


      Το REQUIEM FOR HUMANITY εισήγαγε για πρώτη φορά το 1970 στην βιομηχανία του κινηματογράφου το "Flashing Pictures" editing style, ή όπως αργότερα ονομάστηκε στα Ελληνικά, «Διαδραστική Εικονοληψία»,  για την αφήγηση μίας έντονης σκηνής ή ιστορίας, χρησιμοποιώντας την γρήγορη εναλλαγή εικόνων ή μικρών πλάνων, που ακολουθούν τον ρυθμό της μουσικής. Eχει γίνει ευρέως αποδεκτή παγκοσμίως ως avant-garde και έχει επίσης αντιγραφεί και ανακατασκευαστεί πολλές φορές με διαφορετικούς τίτλους ("Η Ιστορία μας σε 2 Λεπτά" κλπ). Διατηρεί την πρωτοτυπία της μέχρι σήμερα (2019), περίπου 50 χρόνια μετά την ημερομηνία παραγωγής της ( 1970) και αποτέλεσε τη βάση για την διαμόρφωση μερικών από τα εκφραστικά μέσα του σύγχρονου μοντέρνου κινηματογράφου, όπως είναι τα πολύ μικρά συνεχόμενα πλάνα ή φωτογραφίες, συνοδευόμενα από έντονη μουσική ή φυσικούς ήχους δράσης κλπΜερικές σκέψεις του σκηνοθέτη για την ταινία

Ποιά είναι η καταγωγή του ανθρώπου ;  Είναι η «εξέλιξη»  από τον πίθηκο ή η δημιουργία από τον Θεό «κατ’εικόνα και καθ’ ομοίωση» ;

Δύο αντιδιαμετρικές απόψεις  της ζωής, που οδηγούν, αφ’ ενός η πρώτη, στη βία δια μέσου των αιώνων και στην εκμηδένιση του ανθρώπου, χωρίς την ψυχική του ανέλιξη - χαρακτηριστικές, η πρώτη εικόνα της ταινίας, με το πρόσωπο ενός πιθήκου, το οποίο επαναλαμβάνεται και στο τελευταίο πλάνο της ταινίας, συμβολικά μέσα στο κράνος ενός αστροναύτη - και αφ’ ετέρου, ο Εσταυρωμένος Ιησούς, της γνωστής εκ των άνω, απεικόνισης του Νταλί, που τέμνει την ανθρώπινη ιστορία στα δύο, προ και μετά Χριστόν και καθορίζει την ψυχική ανέλιξη του ανθρώπου από το «κατ´εικόνα» στο «καθ’ ομοίωση» με τον Δημιουργό του !

Μουσικό υπόβαθρο της ταινίας το «Κύριε Ελέησον» από το «REQUIEM” του Μόζαρτ.

Η ταινία αυτή που την έκανα το 1970 και η οποία παρουσιάζει με γρήγορο ρυθμό, την ανθρώπινη ιστορία, συγκαταλέγεται μεταξύ των Κλασσικών ταινιών Τέχνης του Κινηματογράφου και εχει χαρακτηριστεί σαν πρωτοποριακή γιατί το 1970 εισήγαγε για πρώτη φορά στην βιομηχανία του κινηματογράφου, την Διαδραστική Εικονοληψία, όπως ονομάστηκε αργότερα, που είναι ο νέος τρόπος του γρήγορου γυρίσματος, με μικρά διαδοχικά πλάνα, που σήμερα πλέον έχει επιβληθεί στις παραγόμενες ταινίες..

Παρουσιάστηκε στην τηλεόραση και σε πάμπολλα διεθνή κινηματογραφικά φεστιβάλ και βλέπεται ακόμη και σήμερα, με την φρεσκάδα που είχε όταν πρωτοπαρουσιάστηκε το 1970, αν και η αφήγηση των γεγονότων της ανθρώπινης ιστορίας σταματά προφανώς στην εποχή εκείνη, με την δολοφονία του Κένεντυ, τον πόλεμο του Βιετνάμ και την πρώτη προσελήνωση του ανθρώπου στο φεγγάρι.

Ελέχθη ότι είναι προφητική της καταστροφής των Δίδυμων πύργων, λόγω μερικών πλάνων που διαισθητικά είχα συμπεριλάβει τότε, με κτίρια καταρρέοντα και αεροπλάνα σε κοντινή απειλητική πτήση.. Το ίδιο ελέγχθη και για την γνωστή φωτογραφία μου των, σαν φάντασμα, Δίδυμων Πύργων, που τράβηξα το 1993, λίγο μετά την πρώτη απόπειρα καταστροφής τους. Φαίνεται ότι το αποτρόπαιο αυτό γεγονός με κυνηγά στη ζωή μου ..

Είναι μια ταινία που πρέπει να δει κανείς πολλές φορές για να συλλάβει τα νοήματά της, τα οποία και εγώ ο ίδιος δεν είχα συνειδητόποιήσει πλήρως το 1970 που την έκανα, αλλά τα απέδωσα τελείως διαισθήτικα ..

Μάριος Λευτεριώτης

          Τώρα ο Μάριος Λευτεριώτης είναι παραγωγός ταινιών και φωτογραφιών Εικονικής Πραγματικότητας και έχει δώσει σχετική συνέντευξη στο VeeR VR.
Δείτε ένα σύντομο απόσπασμα από την συνέντευξη:

Κάνει φιλμς από την δεκαετία του 60, τώρα είναι παραγωγός σφαιρικών ταινιών Εικονικής Πραγματικότητας VR (Virtual Reality)

 19 Aug , 2017  Creator Stories Mina Bradley


Είναι δημιουργός ταινιών από τη δεκαετία του '60, τώρα είναι παραγωγός VR (ταινίες εικονικής πραγματικότητας)Ο Μάριος Λευτεριώτης ξεκίνησε την παραγωγή ταινιών από το 1967 και άρχισε να παράγει σφαιρικές ταινίες VR από το 2015 και βίντεο VR από το 2016. Σε όλη τη διάρκεια της κινηματογραφικής του καριέρας, προσπαθεί πάντα να πειραματίζεται με νέες τεχνικές για να εκφράσει τις μοναδικές του ιδέες.Η ταινία του παραγωγής 1970, REQUIEM FOR HUMANITY, εισήγαγε για πρώτη φορά στη βιομηχανία του κινηματογράφου ένα τελείως καινούργιο τρόπο αφήγησης, την "διαδραστική εικονοληψία» (αφήγηση με γρήγορη διαδοχή εικόνων). Συγκεκριμένα, η ιστορία παρουσιάζεται μέσω ταχέως προβαλλόμενων εικόνων που ακολουθούν ρυθμικά την ηχητική επένδυση της ταινίας. Καταγράφηκε σε ταινία Super 8 και επεξεργάστηκε με φυσική κοπή και επανασύνδεση των εκατοντάδων διαφορετικών εικόνων της ταινίας, με ένα ειδικό είδος κόλλας. Αργότερα η ταινία αυτή αναγνωρίστηκε και έγινε αποδεκτή ως κλασικό παράδειγμα πρωτοπορίας στην κινηματογραφική τέχνη.Το 2004, ο Μάριος τράβηξε 300 τρισδιάστατες εικόνες των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας 2004, που τις περιέλαβε στο σχετικό με αυτό το θέμα βιβλίο του και επίσης τις παρουσίασε και στην ταινία του 3D Anaglyph – ATHENS OLYMPIC GAMES – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ”. Το 2011, δημιούργησε την πρώτη του τρισδιάστατη ταινία ντοκιμαντέρ «3D ANAGLYPH – EASTER IN CORFU TOWN – ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» διάρκειας 40 λεπτών.Ο Μάριος παραδέχεται ότι η μεγαλύτερή του πρόκληση είναι η σφαιρική τεχνική λήψης φωτογραφίας και βίντεο VR, η οποία, όπως λέγει «πιστεύω ότι είναι το τελευταίο στάδιο της παραγωγής εικόνας, που θα αντικαταστήσει ό, τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής στην κινηματογραφική βιομηχανία». Για να περιγράψει πλήρως το όραμά του για το μέλλον του κινηματογράφου, ο Μάριος έχει δημοσιεύσει ένα άρθρο το οποίο μπορείτε να διαβάσετε στη στήλη "Blogs Guest", στον σύνδεσμο: http://veer.tv/blog/marios-leftheriotis-the-present-and-future-of-cinema/Μετά από μια μακρά περίοδο πειραματισμών του στη λήψη και επεξεργασία σφαιρικών φωτογραφιών, ο Μάριος έφθασε στο υψηλό επίπεδο ενός φήμης εμπεπιστευμένου φωτογράφου της Google, που του απένειμε και τον τίτλο του Τοπικό Οδηγού 6ου Επιπέδου (Google Trusted Photographer, Local Guide Level 6th), με περισσότερες από 12 εκατομμύρια επισκέψεις των 360 φωτογραφιών του στην Ακρόπολη, που έχουν μεταφορτωθεί στους Χάρτες της Google.Το 2016, ο Μάριος δημιούργησε το πρώτο του σύντομο σφαιρικό βίντεο VR "Στυλάτη Οδήγηση μαζύ με τον Μότσαρτ"  “Driving in style with Mozart” και ανακάλυψε τις άπειρες δυνατότητες που ανοίγονται στους κινηματογραφιστές με αυτή τη νέα τεχνική σφαιρικής λήψης του VR (Virtual Reality - Εικονική Πραγματικότητα).Εξ άλλου, το σφαιρικό 360 μοιρών βίντεό του “ACROPOLIS FOR EVER” είναι ένα από τα αγαπημένα του. Και τούτο διότι, όπως λέει, ο θεατής μπορεί να απολαμβάνει μιά βόλτα στην Ακρόπολη, παρατηρώντας με τη μέγιστη δυνατή λεπτομέρεια όλο το περιβάλλον γύρω του ! Αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι η "ACROPOLIS FOR EVER" είναι διάρκειας σχεδόν μιάς ώρας, πράγμα το οποίο ο Μάριος διαπιστώνει ότι θέτει τα θεμέλια για τα σχέδιά του για μελλοντική παραγωγή μεγάλης διάρκειας σφαιρικών ντοκιμαντέρ VR που, όπως λέει θα είναι «το πρώτο βήμα για την παραγωγή μεγάλων σφαιρικών ταινιών VR και είναι αυτή η στιγμή που θα πρέπει να αρχίσουμε την εξερεύνηση για να δημιουργήσουμε την εκφραστική γλώσσα του νέου σφαιρικού κινηματογράφου VR και αυτό είμαι αποφασισμένος να κάνω ".Η δεύτερή του αγαπημένη σφαιρική ταινία του Μάριου είναι η «ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ»,  “PAINTING EXHIBITION" επειδή είναι ένα ιδανικό θέμα για σφαιρική απεικόνιση. Ο θεατής μπορεί ουσιαστικά να περιηγείται σε όλη την αίθουσα με τα εκθέματα και να κινεί τα μάτια του προς κάθε κατεύθυνση για να απολαμβάνει τους πίνακες, όπως θα έκανε ακριβώς και στην πραγματικότητα.Για τις παραγωγές του, ο Μάριος χρησιμοποιεί μια φωτογραφική μηχανή D810 NIKON για τη δημιουργία σφαιρικών φωτογραφιών υψηλής ποιότητας. Συνήθως παίρνει 8 έως 40 φωτογραφίες για να καλύψει όλο τον χώρο γύρω του, τις οποίες μετά θα πρέπει να τις συρράψει για να δημιουργήσει την μία σφαιρική απεικόνιση του χώρου. Περιγράφει αυτό το μέρος της δουλειάς του, όπου θα πρέπει να διορθώσει τα σφάλματα συρραφής των γειτονικών φωτογραφιών μεταξύ τους, ως "επίπονο" και "χρονοβόρο". Για μέσης ποιότητας σφαιρικές φωτοσφαίρες και βίντεο άμεσης σφαιρικής λήψης VR, ο Μάριος προτιμά τη φωτογραφική μηχανή Ricoh Theta S. Εξ άλλου για την επεξεργασία σφαιρικών φωτογραφιών και βίντεο χρησιμοποιεί το Adobe Photoshop και το Sony Vegas. Ο Μάριος συστήνει την ως άνω κάμερα Ricoh Theta S σε όσους ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν την δημιουργία σφαιρικών φωτογραφιών και βίντεο, λαμβάνοντας υπόψη την μικρή οικονομική αξία του προϊόντος αυτού σε σχέση με την καλή του απόδοση.Ίσως να εκπλαγείτε να μάθετε ότι ο Μάριος είναι στην πραγματικότητα ένας επαγγελματίας Πολιτικός Μηχανικός. Έχοντας μια ασφαλή δουλειά που του έχει εξασφαλίσει μια καλή ζωή, εφαρμόζει μια φιλοσοφία ζωής του «carpe-diem» που του δίνει «joie de vivre». Μιλώντας για την καριέρα του στις σφαιρικές ταινίες και φωτογραφίες VR, ο Μάριος λέει καταφατικά: "Δεν είμαι και δεν θέλω να είμαι ένας επαγγελματίας. Είμαι ελεύθερος να φωτογραφίζω τις φωτογραφίες και τα βίντεό μου ακριβώς όπως μου αρέσει και δεν με νοιάζει τι περιμένουν οι άλλοι από εμένα. Δεν εργάζομαι για χρήματα, γι 'αυτό είμαι εντελώς ελεύθερος να εκφράσω τον εαυτό μου και να βγάλω το καλύτερο δυνατό από μέσα μου! "

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε αυτές τις σχετικές σελίδες του Μάριου:Κεντρική σελίδα: http://marlef.blogspot.com

Φωτογραφίες: http://mariosphotos.blogspot.com

Το κανάλι του Μάριου στο YouTube: https://www.youtube.com/user/alaouda


Μίνα Μπράντλεϊ

Η Μίνα είναι στρατηγικό στέλεχος ψηφιακού μάρκετινγκ και αρχισυντάκτης του Blog VeeR VR. Ειδικεύεται σε μικρού μήκους ταινίες με υπόθεση, τεχνολογικά νέα και κριτικές προϊόντων.

Για ερωτήσεις και αιτήματα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το mina@veer.tv.
For more click here


         Το VeeR VR έχει επίσης αναδημοσιεύσει το άρθρο του για το "Το Παρόν και το Μέλλον του Κινηματογράφου"

Marios Leftheriotis: The Present and Future of Cinema

 18 Aug , 2017  Creator Stories VeeR VR
Tο παρόν και το μέλλον του κινηματογράφου
του Μάριου Λευθεριώτη

Στις 28 Δεκεμβρίου του 1895, έγινε η πρώτη δημόσια κινηματογραφική προβολή στο Παρίσι από τους Ωγκύστ και Λουί Λυμιέρ.

   Η ημερομηνία αυτή αναφέρεται ως η ημέρα που ο κινηματογράφος με την σημερινή του μορφή έκανε την εμφάνισή του. Εκείνη τη δημόσια προβολή παρακολούθησαν 35 άτομα. Προβλήθηκαν δέκα μικρές ταινίες που εντυπωσίασαν το κοινό. Οι πρώτες ταινίες ήταν μικρής διάρκειας, παρουσιάζοντας συνήθως στατικά πλάνα από καθημερινές σκηνές, όπως το μωρό που κλαίει ή, το τραίνο που μπαίνει στο σταθμό.

   Ήταν τότε όμως που ξεκίνησε το μεγάλο ταξίδι για την ανίχνευση και μορφοποίηση της κινηματογραφικής γλώσσας, ώστε να μπορεί να περιγράφει εκφραστικά την σκηνή (τρόποι λήψεως, κίνηση μηχανής, κοντινά και μακρινά πλάνα, μοντάζ) και συγχρόνως να μεταφέρει στον θεατή συναισθήματα, ιδέες, υποκειμενικές καταστάσεις των ηρώων της ταινίας και αντικειμενικές, γεγονότων, φυσικών φαινομένων, συγκρούσεων, πολέμων κλπ. Με άλλα λόγια ήταν τότε που ο κινηματογράφος ξεκίνησε τη πορεία του στο να διαμορφωθεί ως η γνωστή μας 7η Τέχνη. Τότε προέκυψε άμεσα η ανάγκη της ύπαρξης κάποιας πλοκής των γεγονότων που παρουσιάζονταν, το γνωστό μας σενάριο δηλαδή και το ντεκουπάζ που είναι η λεπτομερής καταγραφή του τρόπου δημιουργίας της ταινίας (κίνηση και γωνίες λήψεως, διαμόρφωση σκηνικών, εφέ, τρικ, εκφραστικές κινήσεις των ηθοποιών ή, ομάδων ατόμων σε σκηνές πλήθους).

   Όλα αυτά σήμερα μας φαίνονται γνωστά και τετριμμένα, τότε όμως ήταν άγνωστα και έπρεπε να ανακαλυφθούν. Έτσι άρχισε η δημιουργία ταινιών οι οποίες ήταν αναγκαστικά πειραματικές (ή άλλως "πρωτοποριακές", όπως θα λέγαμε σήμερα). Δεν θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν διαφορετικά, άλλες ορολογίες δεν υπήρχαν. Γυρίστηκαν εκατοντάδες απ'αυτές από τις οποίες μερικές ανακάλυψαν τρόπους κινηματογραφικής έκφρασης που τους έπαιρναν οι επόμενοι για να τους τελειοποιήσουν και να τους επεκτείνουν. Αυτές οι ταινίες έμειναν στην ιστορία του κινηματογράφου και ονομάστηκαν "Κλασικές". Άλλες απ'αυτές τις ταινίες, κατόρθωσαν, για πρώτη φορά, χρησιμοποιώντας αυτούς τους τρόπους έκφρασης, να μεταδίδουν στον θεατή συναισθήματα απλά ή, σύνθετα, ιδέες, περίπλοκες ψυχολογικές καταστάσεις κ.α. Αυτές οι ταινίες ήταν οι ταινίες του "Κινηματογράφου Τέχνης". Μία ταινία λοιπόν που συνδυάζει αυτά τα δύο, δηλαδή νέα εκφραστικά μέσα και μετάδοση πρωτόγνωρων ψυχολογικών καταστάσεων και ιδεών, χαρακτηρίζεται ως "Κλασική Ταινία Κινηματογράφου Τέχνης". 

   Τέτοιες είναι οι ταινίες που παρουσιάστηκαν από την DUCTAC το 2014, τουλάχιστον αυτές του 20στου αιώνα που είχαν μπροστά τους τουλάχιστον 20 χρόνια για να καταξιωθούν από το κοινό και να αποτελέσουν οδηγό για νέες τεχνικές ή, να βελτιώσουν υπάρχουσες.

   Και αμέσως μας έρχεται η εύλογη ερώτηση: Καλά και όλα τα άλλα τι είναι, ο επαγγελματικός κινηματογράφος που βλέπουμε, οι τεράστιες παραγωγές του Χόλιγουντ και όχι μόνο, με τα λαμπερά αστέρια και τα ιερά τέρατα της 7ης Τέχνης, ο ποιοτικός κινηματογράφος, οι ταινίες γνωστών σκηνοθετών που έχουν μείνει στην ιστορία ?
   
   Αυτά είναι τα εμπνευσμένα έργα, ή οι ποιοτικές πολυδάπανες παραγωγές σκηνοθετών που γνωρίζουν άπταιστα την κινηματογραφική γλώσσα, όπως περιγράψαμε ήδη την δημιουργία της και την εφαρμόζουν αριστοτεχνικά, δημιουργώντας έργα που χαρακτηρίζονται ως τα "Αριστουργήματα της 7ης Τέχνης" !!   

   Και τώρα τι γίνεται, που βαδίζει το σινεμά ? Ότι είχε να δώσει το έδωσε και δεν μένει σχεδόν τίποτε καινούργιο να προσφέρει. Έχουν ανακαλυφθεί τα πάντα σχετικά με τους τρόπους έκφρασης και απόδοσης καταστάσεων και γι'αυτό σπανίζουν πλέον οι νέες ταινίες που χαρακτηρίζονται σαν Κλασικές Ταινίες Κινηματογράφου Τέχνης. Εδώ ακριβώς είναι η κρίσιμη καμπή που την απάντηση έρχεται να δώσει η τεχνολογία.

   Η φωτογραφία και ο κινηματογράφος, όπως τα γνωρίζαμε μέχρι τώρα, χάνονται, εξαφανίζονται .. Έρχεται καλπάζοντας η νέα τεχνολογία της σφαιρικής απεικόνισης της εικόνας, η εικονική πραγματικότητα. Δεν θα χρειάζεται πλέον ο φωτογράφος να αγωνίζεται επί τόπου για την τέλεια φωτογραφία. Απλά θα παίρνει μαζί του όλο το τοπίο ή, το περιβάλλον μέσα στο οποίο βρίσκεται και με την ησυχία του μετά, στο κομπιούτερ του, θα επιλέγει τις τέλειες φωτογραφίες από αυτόν τον χώρο. Χιλιάδες φωτογραφίες, όχι μόνο γιατί θα χρησιμοποιεί όποια γωνία λήψεως επιθυμεί, σε οριζόντιο φάσμα 360 μοιρών και κατακόρυφο 180, αλλά διότι θα μπορεί επίσης να ζουμάρει και να τραβά όσα γκρο πλαν επιθυμεί. Έτσι για τη φωτογραφία τα πράγματα είναι απλά. Το μόνο που απομένει να γίνει είναι να εξελιχθούν οι μηχανές λήψεως για να αυξηθεί η ποιότητα της σφαιρικής φωτογραφίας σε 8Κ ή, 16Κ, πράγμα που θα επιτευχθεί πολύ σύντομα.

   Για τον κινηματογράφο όμως αλλάζουν όλα, ή μάλλον καταργούνται όλα όσα γνωρίζαμε μέχρι τώρα για τις τεχνικές λήψεως, μοντάζ και κίνησης ηθοποιών. Η μηχανή θα είναι κάπου κρυμμένη στο κέντρο του χώρου γυρίσματος, δεν θα υπάρχουν εμφανή συνεργεία, μηχανήματα, τεχνικοί, βοηθοί, ακόμη και ο σκηνοθέτης θα είναι κάπου αθέατος και η απόδοση της σκηνής θα γίνεται από την αποτύπωση και μόνο ΟΛΟΥ του χώρου της δράσης. Η σφαιρική μηχανή λήψεως θα είναι ακίνητη ή, θα κινείται πολύ αργά για να μη ζαλίζονται οι θεατές κατά την παρακολούθηση. Ο σκηνοθέτης δεν θα μπορεί να χρησιμοποιεί πλέον κανένα από τα γνωστά εκφραστικά μέσα (γκρο-πλαν, γρήγορη κίνηση μηχανής, εξεζητημένες γωνίες λήψεως κλπ) για να μεταδώσει στο θεατή αυτό που του υπαγορεύει το σενάριο, γιατί την ταινία πλέον την δημιουργεί ο θεατής !! Αυτός διαλέγει τις γωνίες θέασης του χώρου, την κίνησή του με την επιθυμητή κατεύθυνση και ταχύτητα (αριστερά, δεξιά, πάνω κάτω) και δημιουργεί άμεσα τα γκρο-πλαν σε όποιο πρόσωπο ή, αντικείμενο θέλει σε πεδίο 360Χ180 μοιρών. Ενεργεί ακριβώς όπως στην πραγματικότητα που στρέφουμε το κεφάλι μας, αργά η γρήγορα εκεί που η προσοχή μας ελκύεται ..

   Η παρακολούθηση του έργου απλουστεύεται πλέον στο έπακρο. Καταργούνται οι αίθουσες σινεμά ,όπως τις γνωρίζαμε μέχρι τώρα, οι γνωστές μας συσκευές τηλεόρασης και κάθε είδους συμβατικές οθόνες (εκτός ίσως των smart phones και των desktop compiouters που η προβολή τους θα γίνεται στον χώρο) . Όλα αντικαθίστανται από ένα ζευγάρι γυαλιά με ακουστικά και μια περιστρεφόμενη καρέκλα. Ο θεατής, με μια εντολή του θα μετατρέπει τους φακούς των γυαλιών του σε οθόνες τηλεόρασης και θα ευρίσκεται άμεσα στο χώρο που εκτυλίσσεται η δράση της ταινίας ή, η εκπομπή της τηλεόρασης (ήδη έχουν αρχίσει οι πειραματισμοί για την σφαιρική τηλεόραση). Περιστρέφοντας δε την καρέκλα του (ή αν είναι όρθιος, κινούμενος γύρω από τον άξονά του) και ζουμάροντας θα "δημιουργεί" το έργο που βλέπει ή, την εκπομπή που παρακολουθεί στην τηλεόραση. Οι περισσότερο εύποροι βέβαια θεατές θα μπορούν να φτιάξουν στο σπίτι τους το Home Cinema που θα βρίσκεται σε ένα ημισφαιρικό δωμάτιο με οθόνη όλη την καμπύλη επιφάνειά του και θα έχει μερικά περιστρεφόμενα καθίσματα στο κέντρο του για την παρακολούθηση της ταινίας από όλη την οικογένεια. Και βέβαια θα δημιουργηθούν και οι τεράστιες καμπύλες αίθουσες δημόσιας προβολής, με την οθόνη να περιβάλει τελείως τους θεατές που θα κάθονται σε περιστρεφόμενα καθίσματα στο κέντρο της.

   Απ'όλα αυτά βγαίνει ότι ο σκηνοθέτης θα είναι ανήμπορος πλέον,  χρησιμοποιώντας τη γνωστή γλώσσα του κινηματογράφου, να καθοδηγεί τον θεατή ώστε να προσηλώνει την προσοχή του εκεί που θέλει αυτός, για να του μεταδίδει την υπόθεση ή, το μήνυμα της ταινίας.
Βρισκόμαστε λοιπόν πάλι πίσω στο 1895 και δεν γνωρίζουμε τίποτε για την καινούργια τέχνη του σφαιρικού κινηματογράφου (δεν γνωρίζω αν θα ονομαστεί 8η Τέχνη) και όλα θα πρέπει να ανακαλυφθούν πάλι από την αρχή.

   Όλες λοιπόν οι σφαιρικές ταινίες που γίνονται τώρα (και δεν είναι λίγες) είναι πειραματικές και θα κατορθώσουν να επιζήσουν, μόνο αν δώσουν νέους τρόπους σφαιρικής κινηματογραφικής έκφρασης ώστε να μπορεί να επικοινωνεί ο σκηνοθέτης με τον θεατή, να καθοδηγεί την προσοχή του και να τον βοηθά να "δημιουργεί" την ταινία που αυτός, ο σκηνοθέτης, θέλει, για να του μεταδίδει το μήνυμα και την πλοκή του έργου ..

   Και όλα αυτά για το άμεσο μέλλον. Για αργότερα δεν γνωρίζουμε τι μας περιμένει, αν εξακολουθήσουμε να υπάρχουμε σ' αυτόν τον πλανήτη. Ίσως η γενικευμένη προβολή στον χώρο και η πλήρης εμπλοκή της πραγματικότητας με την εικονική ..!! 

Μάριος Λευτεριώτης
Δεκέμβριος του 2016

For more click here

          
           Από τα βιβλία του, ένα με τίτλο "Η ΤΡΙΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ" (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη), περιέχει 230 τρισδιάστατες φωτογραφίες, που έχουν συζητηθεί (20 από αυτές) ευρύτατα στο διαδίκτυο. Εκτός από αυτά, 750 έγγραφα από το οικογενειακό του αρχείο στην Κέρκυρα (μεταξύ των οποίων και έγγραφο του τελευταίου Δόγη της Βενετίας Λουδοβίκου Μανίν), που χρονολογούνται από το 1631, έχουν δωριθεί στο Κρατικό Ιστορικό Αρχείο της Κέρκυρας και ο καθένας μπορεί να τα επισκεφθεί και εξετάσει. Εξ άλλου δημοσιεύονται επίσης και στις ιστοσελίδες του και μπορείτε όχι μόνο να δείτε τα έγγραφα αλλά και να τα κατεβάσετε. Εκτός αυτών, πολλές από τις φωτογραφίες και τους πίνακες του αφηρημένης τέχνης, παρουσιάζονται σε πολλές γκαλερί στο διαδίκτυο και αξιολογούνται από πολλούς φωτογράφους, σε όλο τον κόσμο. Τέλος, στη μουσική του σελίδα, έχει επιλέξει μερικά από τα καλύτερα μουσικά ραδιοφωνικά προγράμματα όλων των ειδών (μοντέρνα και κλασική μουσική), τα οποία μπορείτε να απολαύσετε όποτε θέλετε ! 

      Ο Μάριος Λευτεριώτης ξεκίνησε σαν κινηματογραφιστής το 1967 και μέσα σε λίγα χρόνια οι ταινίες του προβάλλονταν στην τηλεόραση και σε πολλά φεστιβάλ, διεθνώς (επαγγελματικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, Φεστιβάλ Κανών για ταινίες μικρού μήκους, Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λονδίνου TEN BEST, Φεστιβάλ Μάλτας κλπ). Έχει κάνει πάνω από 130 ταινίες, 5000 φωτογραφίες όλων των ειδών και μπορείτε να βρείτε τα πάντα για τον ίδιο και το έργο του στα 61 blogs του, τα οποία μπορείτε να επισκεφθείτε από αυτή την κεντρική του σελίδα. Μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε το κανάλι του στο YouTube, στο VimeoIMDbInternet Archive, στο Face BookTwitterInstagramVeeR VRGOOGLE MAPS360citiesLinkedinPinterestFlickrGuruShotsViewBug, PhotonetGoogle+National Geographic,  Ελληνική Ταινιοθήκη και επίσης να γκουγκλάρετε το όνομά του, τις ταινίες του ή ότι άλλο σκεφθείτε. Θα βρείτε πάνω από 7.000 αποτελέσματα ..Edit
Κάντε κλικ επάνω στους 20 παρακάτω συνδέσμους για να ενημερωθείτε για τις κύριες δραστηριότητες του Μάριου Λευτεριώτη

Κάνει φιλμς από τη δεκαετία του 60. Τώρα είναι παραγωγός ταινιών και φωτογραφιών Εικονικής Πραγματικότητας


Μάριος Λευθεριώτης: Το Παρόν και το Μέλλον του Κινηματογράφου

Μετάφραση στα Ελληνικά στο
Κυλίστε προς τα κάτω να την βρείτε
Εκτεταμένο Βιογραφικό
(scroll down for press articles)
Παλιά έγγραφα από το 1631
(κυλίστε προς τα κάτω για να δείτε τα άρθρα του τύπου)
(κυλίστε προς τα κάτω για να δείτε το άρθρο)
Γιά μετάφραση Ελληνικά και Αγγλικά πηγαίνετε στο
και κυλίστε προς τα κάτω


Photos and Paintings - Φωτογραφίες και Πίνακες

PAINTINGS
http://paintingsmarlef.blogspot.com/
CopyRight MARIOS LEFTERIOTIS

YouTube Channel 205 movies and videos (as for September 2017)

1.THE HOBBY (1967)  https://youtu.be/nLfp2Lx5JIA
3. DIASPASI – SEPARATION (1969)  http://www.youtube.com/watch?v=plNVqI…
4. REQUIEM FOR HUMANITY (1970)  https://youtu.be/r1lLy0LDadQ
OUR STORY IN 2 MINUTES (the Original) https://youtu.be/j4A3FKY102c
6. ERT TV INTERVIEW by M.L. (1974) http://www.youtube.com/watch?v=WpDJ9J…
7. GREEK ERT TV — debate about Cinema (1976) http://www.youtube.com/watch?v=SKfjn6…
9. A RIGHT FOR LIVE (1986) http://www.youtube.com/watch?v=81IVCN…
12. A PARTY FROM EPIRUS (1999) http://www.youtube.com/watch?v=pKWpRV…
13. MAKE MOVIES WITHOUT CAMERA (2002) http://www.youtube.com/watch?v=uAsNrr…
IN MEMORIAM (9/11) http://youtu.be/HKmQprtyk8I
15. GRIGORIS KAPSALIS — Festival ECHOS OF ZAGORI (2003) http://www.youtube.com/watch?v=CLZyAb…
16. EARTH ZERO HOUR (2005) http://www.youtube.com/watch?v=YrckUs…
WHAT A WONDERFUL WORLD – SAVE EARTH ! http://youtu.be/SusJnVvhiLA
17. ATHENS 2004 OLYMPICS — THE CHRONICLE OF THE GAMES (2006)  https://www.youtube.com/watch?v=A3iZM500Jgc&feature=youtu.be
18. ATHENS 2004 OLYMPIC GAMES photos by marlef (2006) http://www.youtube.com/watch?v=DXnUm4…
19. OLYMPIC ANTHEM Learn how to sing it in Greek (2008) http://www.youtube.com/watch?v=mZmSNp…
20. ATHENS OLYMPICS in 3D ANAGLYPH (2008) http://www.youtube.com/watch?v=-PoZLb…
21. FINGERPRINTS The photographic work of marlef (Marios Lefteriotis) (2009) http://www.youtube.com/watch?v=bVIxbL…
23. LOVE – AGAPI (2010) http://www.youtube.com/watch?v=wcCCMc…
24. EASTER IN CORFU TOWN (2011) http://www.youtube.com/watch?v=9YqQ6n…
25. 3D ANAGLYPH – EASTER IN CORFU TOWN (2011) http://www.youtube.com/watch?v=esdxej…
26. 3D – EASTER IN CORFU TOWN (2011) http://www.youtube.com/watch?v=s1kko9…
27. 3D WITHOUT GLASSES – EASTER IN CORFU TOWN (2011) http://www.youtube.com/watch?v=4TVmNc…
28. SAINT EFTHIMIOS CHOIR (2011) http://www.youtube.com/watch?v=Fim4GC…
29. ATHENS 2004 OLYMPICS (2005)  http://www.youtube.com/watch?v=aOrs92…
30. ARCHBISHOP CHRISTODOULOS (2012) http://www.youtube.com/watch?v=ogC8xd…          https://youtu.be/HdB-hqKdTfc
ΤΑ ΙΕΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ στη νεοελληνική – THE 4 GOSPELS in modern Greek http://youtu.be/xaJhsoYapJs
31. CORFU FOR EVER (2012) http://www.youtube.com/watch?v=7XEjUD…
32. 3D ANAGLYPH – CORFU FOR EVER (2012) http://www.youtube.com/watch?v=s8Jwga…
33. 3D – CORFU FOR EVER (2012) http://www.youtube.com/watch?v=Sp_RAk…
34. THE MEANING OF LIFE (2012) http://www.youtube.com/watch?v=-HSUQo…
36. ABSTRACT ART PAINTINGS (2013) https://youtu.be/dHrQu9CZHOo___________________
Marios' photos marlef alaouda LEFTHERIOTIS SHORT MOVIE FILM MAKER DIRECTOR ART ARTISTIC PHOTOS FOTOS PHOTOGRAPHY FOTOGRAPHY SHORT FILM ART CINEMA CORFU FAMILY ARCHIVES REQUIEM FOR HUMANITY ELEGEION I REKVIEM EARTH ZERO HOUR ATHENS 2004 OLYMPIC GAMES OLYMPICS 3-D ANAGLYPH PHOTOS PHOTONET FACEBOOK GREECE GREEK ISLANDS NEWS ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ ΚΑΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΣΙΝΕΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΕΓΕΙΟΝ Η ΡΕΚΒΙΕΜ ΓΗ ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ 2004 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΘΗΝΑ
>

Information sheet about Marios Lefteriotis and his work
Πληροφορίες για τον Μάριο Λευτεριώτη και το έργο τουBiography - Βιογραφικο


Information about his movies, photos and 3D images of the Athens 2004 Olympic Games, can be found here :
Πληροφορίες για τις ταινίες του, τις φωτογραφίες του, και για τις τρισδιάστατες απεικονίσεις των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας, μπορείτε να βρείτε εδώ :
Information about the 800 old documents of his family in Corfu (dating since 1631), how you may review them at “HISTORICAL CORFU ARCHIVES” in Corfu town, or see and download them from his sites on internet, can be found here :
Πληροφορίες για τα 800 παλιά έγγραφα της οικογένειάς του (από το 1631), πως θα τα δείτε στο Ιστορικό Αρχείο της Κέρκυρας (Γ.Α.Κ. Κερκύρας) και πως θα κατεβάσετε από τον ιστό το βιβλίο του Μάριου Λευθεριώτη, "ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΟΥ", που τα περιέχει σε υψηλής ανάλυσης αντίγραφα, μπορείτε να βρείτε εδώ :


Information about his water moving photos, can be found here :
Πληροφορίες για τις φωτογραφίες του με κινούμενα νερά, μπορείτε να βρείτε εδώ :Information about his music page with the 30 best web radio stations and his photographic water effects with retro music, can be found here :
Πληροφορίες για τη μουσική του σελίδα 30 ραδιοφωνικών σταθμών του ιστού και τα υδάτινα φωτογραφικά του εφέ με ρετρό μουσική, μπορείτε να βρείτε εδώ :


Information about his three books and how you can download them, can be found here :
Πληροφορίες για τα τρία βιβλία του και πως να τα κατεβάσετε, μπορείτε να βρείτε εδώ :


Finally you may visit his photo-gallery on PHOTONET, and also review his discussion (WHERE IS THE BACK STORY) on the philosophical forum, with 20 photographers from all over the world, about art, life and how we can survive on this planet,  on :
Τέλος μπορείτε να επισκεφθείτε την φωτογραφική γκαλερί του στο διεθνές φωτογραφικό site PHOTONET και επίσης να διαβάσετε και τη συζήτησή του (WHERE IS THE BACK STORY) στο φιλοσοφικό φόρουμ, με 20 γνωστούς φωτογράφους απ'όλο τον κόσμο, για την τέχνη, την ζωή και την επιβίωση του ανθρώπου, στο :


You may also visit his channel at YOUTUBE and review all his movies, as well as a numerous collection of videos of other subscribers, on :
Επίσης μπορείτε να επισκεφθείτε το κανάλι του στο YouTube, με όλες τις ταινίες του καθώς επίσης και μια μεγάλη συλλογή βίντεο άλλων δημιουργών, στο :

............................................................................................................


Εις μνήμη της Αγλαϊας και Παύλου Λευθεριώτη. Πατείστε εδώ
...........................................................................................................Selected Panoramas by Marios Lefteriotis, for public world view

Με το ποντίκι ή, το δάκτυλο κινείστε την οθόνη οριζοντίως και κατακορύφως για να εξερευνήσετε το πανόραμα. Επίσης μπορείτε να κάνετε και ζούμ με τα βελάκια κάτω αριστερά. Βάλτε πλήρη οθόνη (χιαστί βελάκια πάνω δεξιά)


Watch 400 sphere panoramas from GREECE

Δείτε 400 σφαιρικά πανοραμικά απ' όλη την ΕλλάδαCLICK ON THIS IMAGE - ΠΑΤΕΙΣΤΕ ΕΠΑΝΩ Σ'ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ
Watch also the sphere panoramas with your
360 headset VR lenses


Δείτε επίσης τα σφαιρικά πανοραμικά με
τα γυαλιά εικονικής πραγματικότητας


copyright MARIOS LEFTERIOTIS
------------------------------------
52 BLOGS by Marios Lefteriotis (current as of June 2019)
52 ιστοσελίδες του Μάριου Λευθεριώτη (απογραφή Ιουνίου του 2019)

My blogsBOOKS - ΒΙΒΛΙΑ


SPECIAL PAGES - ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ
Click on - Πατείστε επάνω
........
................


ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ - VRILISSIA

R E T R O
TANGO ...... RUMBA ...... 50s 60s 70s ...... PIANO JAZZ ....COUNTRY ...... RELAX ...... CLASSICAL

........SANTORINI

........


IN MEMORIAM

........


........


........


................